Největší český i evropský brouk roháč obecný může dosahovat velikosti až devět centimetrů. Samice jsou menší a kusadla mají méně nápadná, jejich kousnutí je však paradoxně výrazně bolestivější než od samců.

Ačkoliv se může zdát, že samčí kusadla jsou nebezpečná, brouci v nich nemají takovou sílu, aby člověka zranila. Jako účinnou zbraň je však využívají při soubojích o samičky s jinými samci.

V Česku lze narazit i na nebezpečného pijáka. Víte, jak jej poznat? 

Roháči žijí ve světlých listnatých lesích se vzrostlými stromy. Narazit na ně můžeme převážně v zámeckých parcích, alejích či zahradách a na hrázích rybníků s dostatkem mrtvého dřeva. Staré odumírající stromy, jejich torza a pařezy totiž vyhledávají. Samičky po páření do trouchnivějícího dřeva kladou vajíčka. Z těch se vylíhnou larvy, jejichž vývoj trvá pět let a mohou dorůst velikosti až 10 centimetrů. Ty si poté vytvoří kokon a zakuklí se.

Dospělec se pak živí dubovou mízou. Roháči létají za soumraku a při letu vydávají pro ně charakteristický hluboký bzučivý zvuk. „Dospělce můžeme vidět od konce května přibližně do srpna, žijí tedy jen několik týdnů a po páření hynou,“ popisuje brouka Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


Nahrává se anketa ...

Roháč obecný je celoevropsky ohrožený druh a je chráněný českou i evropskou legislativou. Za jeho postupným mizením stojí činnost člověka, kdy se odstraňují staré stromy a pařezy, které jsou pro brouka přirozeným prostředím i zdrojem obživy. V Česku se nejhojněji vyskytuje na jižní Moravě, v dalších částech Česka pak ostrůvkovitě v nejteplejších částech. Poměrně častý je i ve středních a severozápadních Čechách.

Otravný hmyz? Nikoli, vosy mohou být člověku užitečné: 

Často jej lidé vídali v chomutovském zooparku, který dokonce získal díky dlouhodobému výskytu silné a stabilní populace roháčů označení evropsky významná lokalita. „V Česku jsou místa, kde roháč obecný skoro vymizel. Právě na Chomutovsku je ale docela běžný, i když ne každý měl to štěstí vidět ho na vlastní oči, protože je aktivní hlavně v noci,“ sdělil už dříve Deníku entomolog Pavel Krásenský.

Další velikáni

Druhým největším broukem vyskytujícím se na našem území je tesařík zavalitý dosahující velikosti až šest centimetrů. Až 56 milimetrů pak dorůstá tesařík obrovský. Pomyslné čtvrté místo patří vodomilu černému s velikostí až pět centimetrů, který je zároveň naším největším vodním broukem.

close Olomoučtí biologové přivezli ze své expedice v Amazonii živého největšího brouka světa, titána obrovského info Zdroj: Deník/Jiří Kopáč zoom_in Titán obrovský Největší na světě

Největší známý brouk a zároveň největší zástupce hmyzu na světě je titán obrovský, známý také pod názvem tesařík největší. Jeho největší exemplář má délku těla 16,7 centimetru, i s tykadly měří 22 centimetrů.

Největším pavoukem na světě je sklípkan největší. Největší objevené exempláře dosahovaly 30 centimetrů.

Za největšího motýla na světě se z pohledu celkové plochy křídel 400 centimetrů čtverečních považuje atlas velký z čeledi martináčovitých. Rozpětí křídel dosahuje až 30 centimetrů.

Nejdelším druhem hmyzu na světě jsou strašilky. Úplně nejdelší je 64 centimetrů dlouhá strašilka Phryganistria chinensis.