Podmáčené smrčiny na Rejvízu patří k nejcennějším ekologickým hodnotám Jeseníků. Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky zahájila řízení o nových pravidlech pro zásahy v oblasti Rejvízu. Letecké snímkování i monitoring v terénu ukázaly, že v letech 2017 a 2018 se tam počet napadených stromů zvýšil pětinásobně.

Předběžné opatření, které Správa CHKO vydala loni, napadli ekologičtí aktivisté a ministerstvo životního prostředí jej zrušilo. Ministerstvo rozhodnutí Správy CHKO zrušilo z formálních důvodů pro nezákonnost, ale už se nezabývalo argumenty ekologických organizací. Kvůli zrušení loňských opatření v rezervaci Rejvíz dnes platí původní pravidla z roku 2015.

„Kůrovec je i v okolí rezervace rozšířen natolik, že rozsah případných zásahů proti kůrovci nastavený v roce 2015 pro toto cenné území již nemá ekonomický smysl. Počítáme s tím, že lesnické zásahy nebudou na většině plochy rezervace nadále povoleny,“ vysvětluje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR), jejíž součástí je i Správa CHKO Jeseníky.

TRN V OKU

Ekologickým organizacím bylo trnem v oku, že lesníci proti škůdcům bojují také kácením napadených stromů a chemickými postřiky dřeva, v němž se larvy vyvíjí. Zástupci AOPK na výhrady ekologických aktivistů namítali, že postřiky se v rezervaci Rejvíz používají v minimálním rozsahu a jen v okrajových částech. Uvedli také, že napadené stromy se loupu nastojato a všechno dřevo zůstává na místě.

Podle ekologů je ale vhodnějším řešením ponechat rezervaci přírodnímu vývoji a maximálně omezit lidské zásahy. „Ukázalo se, že kvůli nedostatku pracovních sil kácení kůrovce stejně nezastaví. To už je pak lepší ponechat suché stromy stát, protože chrání půdu před vyschnutím a pod jejich ochranou se snáze obnoví pestřejší a odolnější lesy,“ uvedl expert na ochranu lesů Hnutí Duha Jaromír Bláha.

„Nyní budeme usilovat o zrušení dalšího špatného rozhodnutí Správy CHKO, tentokrát z roku 2015. Jde nám o zajištění funkčního systému ochrany přírody v Jeseníkách,“ naznačil další postup ekologických organizací Ondřej Bačík, předseda Společnosti přátel Jeseníků.