Ještě před povodněmi Povodí Odry podalo na stavební úřad žádost o zvýšení hráze Petrova rybníka ana vybudování bezpečnostního přelivu. V rámci územního řízení se bude záměr projednávat ve čtvrtek 11. října přímo u Petrova rybníka, a to na severní straně u prodejny ryb. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů na odboru regionálního rozvoje.

„Radní Libor Nowak při povodních pomohl zajistit techniku a pak řídil práce na zpevnění Petrova rybníka. Situace vypadala hrozivě, nikdo si nedokázal představit, co bude, když hráz nevydrží. Média pouštěla informaci, že hráz praskla. Tím nám dělali medvědí službu, protože volala Opava a další obce na toku, a podezřívaly nás, že jim něco zamlčujeme,“ říká místostarostka Alena Krušinová.