Jedná se o novelu zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

Dostupnost stomatologické péče se v posledních letech zhoršila zejména v pohraničních i ekonomicky slabších regionech republiky.

Ladislav VáclavecLadislav VáclavecZdroj: Deník/František Kuba„Zubaře v Česku nemají stovky tisíc pacientů. Stát na základě Ústavy občanům zaručuje zajištění zdravotní péče. Nelze tedy dále nečinně přihlížet faktu, že senioři, dospělí i malé děti zubaře nemají. Nechceme hledat jednoduchá řešení a máme radost z toho, že například Lékařská fakulta v Ostravě dostala akreditaci a otevřela obor stomatologie. Než se dočkáme prvních absolventů, tak do důchodu odejdou napříč republikou stovky zubařů. Proto jsme se rozhodli přijít s novelou zákona, která umožní snazší zapojování stomatologů z třetích zemí do našeho zdravotnického systému,“ informoval lékař a senátor Ladislav Václavec.

V praxi by to mělo fungovat tak, že zahraniční zubař začne po nostrifikaci (ověření zahraničního univerzitního diplomu naší univerzitou) pracovat pod dohledem zkušeného českého zubaře či na akreditovaném pracovišti. Do tří let od začátku praxe pak musí složit aprobační zkoušku.

Bude na zkušeném českém zubaři, zda se rozhodne do své praxe přijmout zahraničního lékaře. Bude na něj muset dohlížet. Díky tomuto úsilí může navýšit počet pacientů v ordinaci nebo například před odchodem do penze může svým pacientům snáze zajistit kontinuitu péče.

Dnes zkoušku zvládne jeden z deseti zubařů

Současná právní úprava funguje tak, že po nostrifikaci diplomu musí cizinec zvládnout písemný test v češtině a po něm aprobační zkoušku, která je z různých příčin složitá. Uspěje do deseti procent uchazečů.

„Na novele jsem se aktivně podílela z několika důvodů. Prvním je fakt, že nejen v pohraničí, ale i v mém regionu na Přerovsku a Odersku stejně jako v dalších oblastech republiky se lidé potýkají s nedostatkem zubařů a dlouhodobě se tento problém nedaří řešit. Navržená právní úprava je, že tato právní úprava zákona de facto kopíruje Slovensko a Polsko, kde se podařilo díky zahraničním zubařům zajistit lepší dostupnost péče tamním občanům. Jsem ráda, že jsme získali podporu senátorů z několika klubů napříč politickým spektrem,“ uvedla senátorka Jitka Seitlová.

V případě, že novela projde Senátem a následně Poslaneckou sněmovnou, mohla by být do konce roku předložena k podpisu prezidentovi. V platnost by pak vešla od začátku roku 2024.