Bývalý starosta Radovan Jílka byl zastupitelstvem pověřen, aby na kraj doručil námitky obce proti přehradě. Krajský úřad tvrdí, že žádné připomínky nedostal. Jak je to možné? Mohl někdo důležitý dokument zlikvidovat úmyslně?

Současný starosta Heřminov Ludvík Drobný má zájem záhadu objasnit. Oslovil Radovana Jílku veřejně před spoluobčany na ustavujícím zasedání zastupitelstva.

„Dohledal jsem si to v zápise z května 2010. Na poradě zastupitelů jsi byl pověřen úkolem odevzdat na krajský úřad připomínky naší obce k Zásadám územního rozvoje ZÚR. Když jsme se my jako noví zastupitelé k tomu dostali, byly ZÚR už schválené, a bylo po termínu na podávání námitek. Žádné připomínky obce Nové Heřminovy se při tom neobjevily. Máš k tomu nějaké vysvětlení?,“ obrátil se starosta na bývalého starostu Jílka. „Vnímám to správně tak, že jsem obviňován z toho, že jsem ty připomínky obce někde stopil? Nebo že jsem je vědomě nepředal na kraji?,“ ujistil se Jílka.

Nové Heřminovy. Ilustrační foto.
Poznámka Fidela Kuby - Máte rádi záhady?

Ludvík Drobný krčil rameny: „Bohužel, všechno tomu nasvědčuje. Neumím si najít jiné vysvětlení, proč tam tak důležité materiály nebyly. Mělo to fatální důsledky. První žalobu nám krajský soud smetl s tím, že jsme se k ZÚR nevyjádřili. Odvolací soud to rovněž smetl. Na ústavním soudu to leží čtyři roky. Tohle všechno jsme si mohli ušetřit, kdyby ty námitky obce byly na počátku procesu podány. Připomínky obce k ZÚR byly zpracovány, to vím určitě od tehdejších zastupitelů. Taky vím, že když ty dokumenty chtěli na kraj odeslat, tak jsi jim řekl: já to vezmu, stejně mám cestu do Ostravy, já jim to tam předám osobně,“ připomenul Drobný Jílkovi události z roku 2010.

„Měl jsi to tam dovézt, ale nedovezl jsi to. Já bych to nazval spolupráce s Povodím Odry,“ volal na Jílku některý z občanů v sále.
„Jestli máte představu, že jsem ty připomínky vědomě někde sbalil a schválně jsem je nepředal, tak jak tu stojím, vás můžu ujistit, že tomu tak není. Na druhé straně přiznávám, že po těch letech si už nejsem schopen vybavit, jak to bylo přesně. Prostě to nevím,“ komentoval svou roli při doručování záhadně ztraceného dokumentu Jílka.

Pro rudoltický zámek hlavní podzimní událostí bývají Kateřinské trhy, protože svatá Kateřina Alexandrijská je patronkou obce. Má svátek 25. listopadu.
Ožívají zámky Rudoltice, Hošťálkovy i Linhartovy