Bez větší pozornosti v Krnově zmizely koleje z trati, která vedly z hlavního nádraží ke státní hranici. Dnes už jen prázdný železniční násep připomíná dávnou slávu 18 kilometrů dlouhé trati Krnov Hlubčice, která sloužila od roku 1873. Po druhé světové válce už tam nebyl mezistátní provoz obnoven. Tříkilometrový úsek v Krnově sloužil jako nákladní vlečka do cihelny a dřevoskladu, které už ale zanikly.

Na polské straně osobní doprava vydržela do osmdesátých let, ale i tam nevyužitá trať už definitivně zanikla. V roce 2011 byl v Krnově zbořen železniční most Miluji Pepu a vytrhány koleje. Pozůstatky náspu jsou dnes už sotva patrné.

Možnost vybudování cyklostezky vedoucí po náspu bývalé železniční tratě z Krnova do Hlubčic v úterý 8. ledna otevřeli zástupci obou měst.

„Přestože původním cílem jednání bylo především seznámit se s našimi nejbližšími polskými partnery, věnovali jsme se už konkrétním záležitostem. Asi nejvíce mě potěšilo, že polská strana otevřela téma vybudování cyklostezky vedoucí po náspu bývalé železniční tratě z Krnova do Hlubčic s pomocí evropských dotačních prostředků určených na česko-polskou spolupráci. Jde o velkou výzvu pro příští programovací období, která bude záviset především na vyřešení vlastnických vztahů, ale je to jedinečná příležitost vybudovat mezi našimi městy díky zajímavému okolí něco víc než jen obyčejnou cyklotrasu,“ uvedl starosta Krnova Tomáš Hradil po setkání se starostou Hlubčic Adamem Krupou a přednostou hlubčického okresu Piotrem Soczyńským.