Cestou na reportáž do Vrbna pod Pradědem mi zazvonil mobilní telefon, takže mi nezbylo, než zajet ke krajnici, zastavit a kolegovi z Ostravy to zvednout. Byl jsem právě za Pustou Rudnou. Za tou malou obcí v zatáčce, v níž si lufťáci zřídili z historického církevního objektu rekreační objekt.

A stojí tam i legrační dřevěný příbytek s nápisem Gripsholm, který má zřejmě symbolizovat pohádkový zámek z morbidních knížek bratří Grimmů.

Můj zrak při telefonování zamířil na kmen listnatého stromu, do něhož dlouhá léta zarůstala dopravní značka Zákaz vjezdu všech motorových vozidel. V tu chvíli mne napadlo značku nafotografovat, a poté se zeptat na kompetentních místech, zda takový zákaz vjezdu na lesní cestu vůbec platí.

Značka na stromě neplatí

Jak vysvětlil mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek, nejedná se v tomto případě o platnou dopravní značku. Značení musí být provedeno a umístěno v souladu s vyhláškou, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

„Platná značka musí navíc splňovat českou technickou normu s názvem Dopravní značky na pozemních komunikacích, včetně jejich změn, a další normu v souladu s technickými podmínkami Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích," uvedl mluvčí Ondrášek.

To zásadní, proč značka neplatí je to, že je umístěna na stromě. Svislé dopravní značky musí být na sloupku nebo na konstrukci. To znamená, že nemůžou být jen tak přitlučené na stromě.

Co na platnost říká policie

Neopomněl jsem stejnou otázku na platnost či neplatnost dopravní značky zarostlé časem do kmenu stromu u lesní cesty položit také policejnímu dopravnímu inženýru Jindřichu Suchému. I odborník z bruntálského dopravního inspektorátu konstatoval, že značka neplatí. Od 1. ledna roku 2001 musí být veškeré dopravní značky v reflexním provedení.

„Pokud je však tato dopravní značka před vjezdem do lesa, nemusí zde být, protože zákaz vjezdu do lesa po lesních cestách je dán příslušným zákonem a dopravní značka tuto skutečnost pouze dupluje," upozornil dopravní inženýr Jindřich Suchý.