Od července zajišťuje chirurgickou akutní péči pro celý okres už jen nemocnice v Krnově. Chirurgie v Bruntále totiž omezila provoz.

Podhorská nemocnice svým rozhodnutím zareagovala na výrazný pokles počtu hospitalizovaných pacientů na chirurgickém oddělení. Začala se orientovat na jednodenní chirurgii, kdy pacienti nejsou hospitalizováni, ale po zákroku si odpočinou na pokoji a ještě týž den jsou propuštěni. Pacienty vyžadující akutní péči přestala přijímat.

Podhorská nemocnice v Bruntále oznámila vedení Moravskoslezského kraje, že již od července toto zdravotnické zařízení nebude přijímat pacienty vyžadující akutní chirurgickou péči. Jaké budou důsledky tohoto rozhodnutí bruntálské nemocnice pro pacienty, rozebírala Rada Moravskoslezského kraje na svém pravidelném jednání.

Okamžitě rozhodla o posílení výjezdové jednotky Územního střediska záchranné služby v okrese Bruntál, aby tak byla prostřednictvím sanitek zajištěna potřebná zdravotní péče a přeprava pacientů do míst, kde jim může být poskytnuta akutní chirurgická péče.

Ambulance bude v provozu 24 hodin denně

Toto posílení krajského střediska záchranné služby má zajistit, aby všude v okrese Bruntál zůstaly dodrženy dojezdové časy k pacientům.

„Tímto opatřením zajistil kraj plynulé zabezpečení poskytování chirurgické zdravotní péče pro všechny občany bez toho, aniž by byla narušena kontinuita a kvalita poskytované zdravotní péče,“ uvedla mluvčí kanceláře hejtmana Šárka Vlčková.

Podhorská nemocnice informovala kraj o svém rozhodnutí na počátku června. Rada kraje rozhodla, že všichni pacienti vyžadující neodkladnou chirurgickou péči z celého okresu Bruntál budou směřováni do nejbližší krajské nemocnice, kterou je Sdružené zdravotnické zařízení Krnov.

V lehkých případech budou pacienti ošetřeni v bruntálské chirurgické ambulanci Podhorské nemocnice. Vedení nemocnice kraj ujistilo, že ambulance bude v provozu 24 hodin denně. V případech indikovaných pro převoz rychlou záchrannou službou budou pacienti transportováni do Krnova.