„Všichni pracovníci pečovatelské služby budou mít jiného zaměstnavatele, ale tím veškeré změny končí. Jak pro zaměstnance, tak pro klienty se nic dalšího nezmění. Pečovatelská služba bude sídlit ve stejných prostorách a poskytovat stejný rozsah služeb za stejné peníze jako dosud,“ uvedl vedoucí odboru sociálního František Fojtík.

Důvodem, který vedl město Krnov k této změně, je snaha zvýšit šance na získání dotací a pružnější rozhodování. Pětistupňovou strukturu: vedoucí pečovatelské služby, vedoucí odboru, tajemník, rada, zastupitelstvo nahradilo dvoustupňové řízení: vedoucí pečovatelské služby a ředitel. „Další důvod byl principielní. Úlohou obce není být přímým poskytovatelem sociální služby, ale potřebné služby objednávat. Tam, kde to není možné, může případně sama takové zařízení zřizovat. Změna by měla přinést snadnější dodržování standardů kvality sociální péče než v prostředí úřadu,“ upřesnil František Fojtík.

V současné době má oddělení pečovatelské služby dvanáct pracovníků. Jejich služeb, například donášky obědů, úklidu v domácnosti, zařizování nákupů, praní a žehlení, topení a dalších, využívá kolem 330 klientů. Roční rozpočet pečovatelské služby je 4,6 milionu korun, ale z plateb klientů má příjem pouze 1,3 milionu korun. Znamená to, že pečovatelská služba musí být finančně výrazně podporována městem. Krnov ji dotuje částkou 3,3 milionu korun.

Pečovatelská služba zabezpečuje terénní nebo ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a svou domácnost. Tato podpora umožní klientům zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života v domácím prostředí.

Pečovatelská služba je poskytována jako terénní, přímo v domácnostech na území města Krnova a také v přilehlých obcích Úvalně, Guntramovicích, Branticích a Krásných Loučkách. Součástí jsou také ambulantní služby ve střediscích Pečovatelské služby města Krnov. Zde je zajišťováno například praní prádla nebo poradenství. Sídlo krnovské pečovatelské služby je na Moravské ulici 2 u cvilínského nádraží. Podrobnosti lze získat na čísle 554 614 587.