Krnovští zastupitelé si dnes budou lámat hlavy nad tím, jak se vyrovnat s nižšími daňovými příjmy, které reagují na pokles ekonomiky.

„Vzhledem k tomu, že dopady ekonomické krize se pravděpodobně projeví na daňových příjmech také v příštím roce, hledali jsme způsob, jak odhadnout a nastavit příjmovou stránku městského rozpočtu. Přestože Ministerstvo financí ČR na rok 2010 odhaduje nárůst daňových výnosů až o jedenáct procent v porovnání s rokem 2009, my takoví optimisté nejsme. Předpokládané příjmy Krnova jsme proto ponechali na úrovni příjmů roku 2009. Pro běžné výdaje jsme jako základ vzali úroveň výdajů v základním rozpočtu města z roku 2008,“ popsala základní parametry tvorby rozpočtu starostka Renata Ramazanová.

Příjmy, výdaje a finanční rezervy

Rozpočet Krnova počítá s celkovými příjmy ve výši 351 milionů korun, které jsou sníženy o financování ve výši šesti milionů korun. Běžné výdaje představují částku 292 milionů korun a kapitálový rozpočet disponuje padesáti třemi miliony korun. Do kapitálového rozpočtu jsou navrženy prozatím jen investiční akce, které jsou již rozpracované. Další investiční akce budou do rozpočtu roku 2010 postupně zařazovány při úpravách v příštím roce.

Návrh rozpočtu nejdříve prošel finančním výborem a poté se k němu vyjadřovala Rada města Krnova. Ta ve snaze šetřit škrtala další statisícové i desetitisícové částky.

„Sbírali jsme korunu ke koruně z nejrůznějších kapitol, aby rozpočet měl rezervu pro nenadálé okolnosti a hlavně pro dofinancování projektů. Z původní půlmilionové rezervy jsme tímto způsobem vytvořili rezervu přes čtyři miliony korun,“ dodala starostka.

Škrty v rozpočtu: Omezení, nebo motivace?

Mezi položky, ve kterých se škrtalo, patří například čistění města, opravy komunikací, výdaje ve školství, příspěvek městské knihovně, příspěvek Městskému informačnímu a kulturnímu centru MIKS, provoz zimního stadionu a městských lázní, běžná údržba bytového fondu i údržba zeleně.
„Tyto škrty rozhodně nejsou likvidační pro žádnou oblast. Jsou spíše motivací pro město i jeho organizace, aby využily svých rezerv a hledaly možnosti kde ušetřit. Za dané situace to ani jinak nešlo, rozpočet musel být nastaven úsporně,“ vysvětlila Renata Ramazanová.

K úsporám také povede nenahrazování pracovníků městského úřadu, kteří odcházejí do důchodu. To se týká deseti zaměstnanců.

„Pokud to bude možné, nebudeme místo nich přijímat nové pracovníky. Co se naopak snažíme neomezovat, jsou investice. Chceme v rozpočtu uchovat maximum volných peněz na spolufinancování dotovaných projektů. Například se jedná o rekonstrukci čistírny odpadních vod, budování cyklostezek nebo regenerace brownfields. Ke konkrétním záměrům patří příprava plochy v kasárnách pro výstavbu polyfunkčních domů a úpravy v areálu bývalého ředitelství Karnoly.

Protože se jedná o stavební práce, znamená zachování investic také příležitost zakázek krnovským firmám,“ dodal místostarosta Bedřich Marek.