„Návštěvníci se mohou do štoly vydat každý den kromě pondělí, přístupná bude v dopoledních i odpoledních hodinách," sdělila Aneta Albertová z Městského informačního centra ve Zlatých Horách. Prohlídky poštovní štoly začnou poprvé 16. června, prohlédnout si ji budou moci zájemci až do konce srpna.

Poštovní štola se nachází zhruba šest kilometrů jižně od města Zlatých Hor, nedaleko podzemních prostorů Speleoterapie.

První zmínka o Poštovní štole pochází z roku 1513. Největšího rozvoje důlní činnosti na tomto díle bylo dosaženo ve druhé polovině 17. století, kdy se zde těžily kyzovité měděné rudy, později pak pyrit. V různých úrovních důlního díla jsou dobře zachovalé části ručně sekaných chodeb a komínů z nejstarších období, jakožto i původní vodotěžní zařízení ze dřeva.

Nejpozoruhodnějším prvkem v podzemí je však modrá „alofánová" výzdoba.

Zájemci o prohlídku Poštovní štoly musí být přítomni u pokladny minimálně 15 minut před prohlídkou. Minimální počet návštěvníků je pět, skupinu může tvořit maximálně 15 osob. Prohlídku lze objednat v Městském informačním centru nebo Městském muzeu ve Zlatých Horách na telefonech 584 425 397 a 584 425 329.