Smyslemodběru usazenin z potoka Polička v Břidličné bylo testování přítomnosti pesticidů v toku. Odběr vody proběhl ve spolupráci s družstvem žáků Základní školy Břidličná, kteří se účastní soutěže Arniky Voda živá. Snahou bylo zjistit, jakou zátěží jsou pro povrchové vody chemické látky, užívané v domácnostech a v průmyslové výrobě a zjištění, jak se vodstva se znečištěním vyrovnávají.

„Od začátku soutěže již studenti provedli na tomto vodním toku například pozorování a jarní odlov živočichů, zjišťovali, co má vliv na znečištění zvoleného toku a pátrali po informacích na úřadech,“ řekla Květa Děrdová, pedagožka bdící nad týmem žáků Základní školy Břidličná.

Nyní chtěli aktéři společně zjistit, zda je potok Polička, sousedící se zemědělsky obhospodařovanými plochami, kontaminován pesticidy. Vzorky odebraných sedimentů nechá Arnika otestovat v certifikované laboratoři.

Škola odběry provedla společně s odbornicí ze sdružení Arnika a zároveň koordinátorkou soutěže Janou Mikuláškovou, která zodpovídala na místě otázky k tématu. Akce byla zajímavá také pro fotografy a kameramany.