Ve srovnání šedesáti největších měst v České republice s více jak dvaceti tisíci obyvateli obsadil 18. místo. Město Bruntál ve své kategorii malých měst skočilo podle zindexu na 53. místě.

Srovnávají tvrdá data o zakázkách

Při hodnocení města odborníci vycházeli z tvrdých dat. Sledovali jedenáct ukazatelů z různých fází od vypsání výběrového řízení až po plnění. Například kolik firem se o zakázky uchází, jestli se zakázky moc často neruší, nebo jaká je koncentrace a konkurence dodavatelů. Z hodnocení vyplývá, že město Krnov je průměrným zadavatelem. O zakázky se mu hlásí dostatek firem a využívá elektronické aukce k dosažení úspor.

Nejlepší Orlová, nejhorší Opava

V kategorii Krnova z Moravskoslezského kraje v žebříčcích zindex nejlépe dopadla na druhém místě Orlová, nejhůře si vedla Opava, jíž zindex přisoudil 49. místo. „Hodnocení je pro nás zdrojem důležitých informací, ukazuje nám oblasti, v nichž pokulháváme za ostatními. Ty se nyní budeme snažit vylepšit," uvedl místostarosta Krnova Michal Brunclík.

Zindex nepostihne vše, jen naznačí

Zindex je sice poměrně robustní statistický ukazatel, přesto nedokáže postihnout všechny okolnosti zadávání veřejných zakázek. Srovnává zadavatele jen podle objektivních, dobře měřitelných kritérií, která však poměrně dobře pokrývají většinu zadávacího procesu. Ukáže odchylku od dobré praxe, od „pravidel slušného chování" formulovaných mezinárodními institucemi.

Má-li zadavatel veřejných zakázek horší místo, neznamená to ještě automaticky více korupce nebo nehospodárnosti. Takový výsledek pouze naznačuje větší prostor pro nehospodárnost nebo korupci.

Řadu věcí totiž statistika podchytit nedokáže. „Je ale na zadavateli, aby před veřejností zdůvodnil, proč si v konkrétní věci vedl hůře než ostatní zadavatelé," uvádějí autoři výzkumu na webových stránkách zindex.cz.