Jen do konce února stála město Krnov zimní údržba komunikací čtyři miliony korun, takže částka určená na celoroční údržbu a opravy chodníků a cest se ztenčila o třetinu. Jak si poradit s nečekanou finanční zátěží, řešili ve středu krnovští zastupitelé.

Protože se ukázalo, že původních plánovaných 12,6 milionu korun na celý rok určitě nestačí, částku při úpravě rozpočtu ve středu zastupitelé navýšili o dva miliony. A i tak ale musí město velmi pečlivě zvažovat, jaké opravy za zbytek peněz v průběhu roku provede, a na které se už bohužel nedostane.

„Po prvních kontrolách stavu městských komunikací můžeme říct, že na tom nejsou tak špatně, podstatně horší je to s chodníky, které by si zasloužily spravit téměř všechny. Na to ale nemáme peníze a navíc u řady z nich musíme opravy koordinovat s majiteli veškerých sítí, které pod nimi vedou, hlavně s plynárnami, vodaři a teplárnami. Mnohdy je velmi složité jejich plány koordinovat,“ uvedla místostarostka Alena Krušinová.

„Příkladem může být Mikulášská ulice, kde plánujeme opravu chodníků už třetím rokem, ale kvůli údržbě teplovodu, kterou provádí Dalkia na etapy, a nyní také kvůli budování infrastruktury pro areál bývalých kasáren, ji nemůžeme provést ani letos,“ dodala Krušinová.

Schválena zatím byla jen jedna jmenovitá akce, a to oprava chodníku na Sídlišti pod Cvilínem kolem bloku S, na kterou je v městském rozpočtu vyčleněna částka 545 tisíc korun.

Do seznamu se řadí i další chodníky čekající na opravu

Seznam dalších chodníků v Krnově, jejichž oprava je nezbytná, se teprve vytváří. Nechybí na něm například ten, který vede od drogerie Schlecker kolem prodejny Kutil a napříč travnatou plochou směrem ke kruhovému objezdu nebo chodník na ulici Čs. Armády, od městských lázní k náhonu.

„Technický stav tohoto chodníku je tristní. Naprosto neumožňuje nájezd mechanismů provádějících zimní údržbu, proto také není zařazen do plánu zimní údržby, a také je zcela nepoužitelný pro vozíčkáře, kteří bydlí v Domově pro osoby se zdravotním postižením Harmonie na Chářovské ulici,“ konstatovala místostarostka Alena Krušinová.

Přestože seznam konkrétních chodníků, které se letos opraví, bude předložen ke konečnému rozhodnutí zastupitelům až v červnu, neznamená to, že by se do té doby na údržbu chodníků zapomnělo. Drobnější vysprávky budou Technické služby Krnov provádět průběžně.