Zprávy o výskytu rysa ostrovida i vlka obecného v Jeseníkách se v minulosti už občas objevily, ale zatím tyto informace nelze považovat za dostatečně věrohodné. Je třeba najít nezpochybnitelný důkaz. O to se právě v těchto dnech snaží ekologické Hnutí Duha Olomouc spolu s Agenturou ochrany přírody, Správou Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a státním podnikem Lesy ČR.

Přípravy na tuto akci začaly už během října a listopadu, kdy bylo v terénu rozmístěno více než šedesát fotopastí.

Sníh pomůže zkoumat stopy

„Nyní netrpělivě očekáváme sněžení, které nám poskytne příležitost pátrat po stopách a dalších pobytových znacích velkých šelem," uvedl Jiří Beneš z Hnutí Duha Olomouc.

Cílem tohoto monitoringu v terénu je potvrdit přítomnost velkých šelem podle jejich stop, případně zajistit vzorky srsti či trusu pro analýzu DNA.

Zapojte se také

Pokud rádi pobýváte v zimní přírodě a náhodou při tom zahlédnete nezvyklé stopy nebo zvíře, můžete se do monitoringu také zapojit.

„Stopování je důležité pro výběr vhodných lokalit k umístění dalších fotopastí. Kromě terénního monitoringu také sbíráme a vyhodnocujeme údaje o náhodných pozorováních a nálezech pobytových znaků. Pozorovatelé mohou své nálezy posílat na stopy@selmy.cz," pokračoval Beneš, koordinátor monitoringu šelem v Jeseníkách.

Zprávy o pozorování se objevují, ale fotografie chybí. „Chybí věcné důkazy, například fotografie pozorovaného zvířete nebo jeho stopy," zmínil Petr Šaj ze Správy CHKO Jeseníky a dodal, že výsledky zimního monitoringu budou k dispozici nejdříve v létě příštího roku.

„Tyto šelmy byly v minulosti nezbytnou součástí ekosystému i potravní pyramidy. Pokud se prokáže, že se do Jeseníků vrátily, zaměříme se na jejich ochranu," řekl Tomáš Pospíšil, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR v Šumperku. Monitoring šelem v širší oblasti Jeseníků provádí Hnutí Duha Olomouc v rámci projektů podpořených grantem z Lichtenštejnska, Islandu a Norska.

Podobné aktivity probíhají i v Krkonoších, Beskydech a na Broumovsku.