Město Krnov v dubnu 2003 hostilo zasedání České biskupské konfederace. Vrcholní zástupci církví z Čech, Moravy a Slezska se ubytovali v krnovském klášteře Minoritů.

Ve farním kostele sv. Martina se 8. dubna odehrála bohoslužba, která se svým významem zapsala do historie. Sloužili ji všichni biskupové včetně kardinála Miloslava Vlka, papežského nuncia Ervina Josefa Endera, pomocného pražského biskupa Václava Malého a ostravsko-opavského biskupa Františka Václava Lobkowicze.

Mše se zúčastnila také řada významných politiků, například Evžen Tošenovský a Zbyněk Stanjura. Krnovský kronikář zaznamenal, že Krnov v dubnu 2003 hostil setkání největšího počtu biskupů v celé dlouhé historii města.

„Poskytl jim nejen ubytování, ale též prostory pro dvoudenní rokování. Zasedání církevních hodnostářů bylo neveřejné. Na programu byla především otázka výuky náboženství, problematika duchovní služby v armádě nebo příprava na Středoevropské setkání katolíků.

Místní farníci a věřící z okolí měli možnost se se svými duchovními správci setkat při společné mši svaté," zaznamenal tuto mimořádnou událost krnovský kronikář.

Na léta společného působení s kardinálem Miloslavem Vlkem v pražské arcidiecézi ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz moc rád vzpomíná. „Šest let jsem s ním byl v Praze jako jeho pomocný biskup. On mě vlastně vyškolil na biskupa," uvedl biskup Lobkowicz.

Ve stálém kontaktu s kardinálem byl i po svém jmenování prvním sídelním biskupem ostravsko-opavské diecéze v roce 1996. Kardinál Vlk také diecézi vedenou biskupem Lobkowiczem několikrát navštívil, včetně třídenní krnovského jednání České biskupské konference v dubnu 2003.

„Byl jsem s ním v kontaktu do posledních dnů. Volal jsem mu, ještě když byl v nemocnici," dodal biskup Lobkowicz. Velkým a posledním společným zážitkem byla návštěva Říma v září loňského roku u příležitosti 20. výročí diecéze. Navštívili spolu papeže a koncelebrovali mši v bazilice sv. Petra. Kardinál Vlk zemřel po těžké nemoci 18. března ve věku 84 let.