Žena byla podle vedení domova důchodců hodně aktivní, pohybovala se na různých místech, a právě proto dochází k preventivnímu vyšetření všech klientů a zaměstnanců. Prvních několik desítek klientů se preventivnímu snímkování již podrobilo.

„Klientka bydlela v přízemí, ale protože byla aktivní a ráda navštěvovala i klienty v dalších patrech, podrobíme se vyšetření raději všichni. Věřím, že se tuberkulóza neobjeví u nikoho. Rentgen nám také pomáhá zjistit důležité skutečnosti o zdravotním stavu klientů. Již například pomohl zjistit srdeční vadu u jednoho z klientů, takže díky tomu může včas dojít k jeho efektivní léčbě,“ uvedl Oldřich Jarkuliš, ředitel krnovského domova důchodců.

Personál domova důchodců, který již nemá oproti minulosti infekční příplatek, se snaží klienty uklidnit. „Většina našich klientů zažila válku, takže ví co je to tuberkulóza,“ řekla zjevně rozladěná sestra. Podle názoru lékařů z plicní ambulance v Krnově, kteří provádí preventivní vyšetření u několika desítek osob, je téměř nemožné, aby zesnulá žena stihla kohokoliv ve svém okolí nakazit.

„Tuberkulózní sepse u zesnulé ženy postihla celý organismus včetně jater, sleziny a dalších orgánů. Plicní nález byl však malého rozsahu. To, že by samotná žena někoho nakazila se dá téměř vyloučit. Preventivním vyšetřením zjišťujeme, zda nebyla právě zesnulá nakažena někým ze svého okolí. Jedná se však o zcela standardní postup,“ sdělil Dušan Cvek, lékař krnovské plicní ambulance s jednapadesátiletou praxí v oboru.

O nulovém riziku dalšího šíření nemoci ujišťují také pracovníci Krajské hygienické stanice územního pracoviště Bruntál. „Preventivní vyšetření osob s nimiž žena přišla do kontaktu provádí odborní lékaři. Je třeba veřejnosti zdůraznit, že žádné riziko nehrozí,“ konstatoval Petr Kopřivík, vedoucí územního pracoviště krajské hygienické stanice v Bruntále.

O tuberkulóze

Je to onemocnění, které provází člověka již staletí. Jejího mikroskopického původce popsal Robert Koch v roce 1882. Ačkoliv je lidstvu už dlouho znám původce tuberkulózy a má k dispozici jak ochranné očkování, tak účinnou léčbu, zachovala si tuberkulóza dodnes znaky nebezpečné i obtížně léčitelné nemoci.

Tuberkulóza je celosvětově - pandemicky rozšířenou chorobou, která je příčinou smrti přibližně tří milionů lidí ročně. TB většinou představovala hrozbu hlavně pro sociálně slabší vrstvy, ale nevyhnula se nikomu v populaci. Nevyhnula se ani známým osobnostem jako byli Karel Havlíček Borovský (+ 1856), Franz Kafka (+ 1924), Jiří Wolker (+1924), nebo Frederyk Chopin (+1849), kteří s ní boj o život prohráli.