Nedávno přišla smutná zpráva, že tento legendární archeolog zesnul. Zůstaly po něm pečlivě zpracované výsledky mnoha dalších archeologických průzkumů, odborné publikace i ty zaměřené na popularizaci vykopávek z Krnovska.

Mgr. Svatopluk Bříza se archeologickým průzkumem Krnovska zabýval desítky let. Začal hned po ukončení studia archeologie na brněnské univerzitě. Krnovsku se věnoval od poloviny sedmdesátých let minulého století. 

Rozšířil naše znalosti o nejvýznamnějších krnovských památkách. Vedl například sondáže v exteriérech krnovského zámku. V období svých prvních archeologických průzkumů Krnovska založil pro studenty gymnázia archeologický kroužek. Spolu s gymnazisty začal zkoumat, co skrývají okolní kopce. Jejich systematickému průzkumu se věnoval od roku 1997.

Spolupracoval s Městským muzeem v Krnově, je autorem podkladů pro odborné publikace, vedl vysokoškolské závěrečné práce, byl kurátorem archeologických výstav. Svatopluk Bříza je autorem a spoluautorem několika publikací, například výpravné knihy Krnov: historie, archeologie.

S kolegyní Markétou Janákovou připravili společné vydání publikace Dějiny archeologického bádání na Krnovsku, kterou vydalo město Krnov. Návštěvníci Flemmichovy vily díky němu pravidelně nacházeli malou výstavku přírůstků archeologických sbírek Městského muzea Krnov. Nejpodstatnější složku tvořily nálezy amatérských sběratelů, se kterými Svatopluk Bříza spolupracoval.