Starosta Nových Heřminov Radek Sijka byl jedním ze symbolů boje místních proti plánované přehradě.

Zákeřná nemoc

Loni se Sijka svěřil novinářům idnes, že ho uprostřed náročné práce zaskočila vážná nemoc ledvin, kvůli které se objevil na seznamu čekatelů na transplantaci. Starosta Sijka se cítil naprosto zdráv až do roku 2011, kdy mu při banální návštěvě očního lékaře naměřili tlak 230 na 130, takže skončil na interně. Od té doby jako neuvolněný starosta musel zvládat nejen své zaměstnání, chod úřadu a obce, agendu kolem přehrady a své malé soukromé hospodářství, ale také každodenní čištění krve domácí břišní dialýzou.

Od středy 24. června už není mezi živými. Selhaly mu vnitřní orgány.

Ústavní soud

Když se obec pod vedením Radka Sijky proti přehradě marně bránila u krajského i u nejvyššího správního soudu, obrátila se se stížností také na Ústavní soud s tím, že jí bylo upřeno právo na spravedlivý proces. Ve stížnosti právník obce Radek Ondruš poukázal na to, že na rozdíl od státu, ministerstva zemědělství, kraje či Povodí Odry byly Nové Heřminovy znevýhodněny nepatrným počtem osob, které se mohou této problematice věnovat, aniž by byl narušen chod obce. Starosta Sijka se už bohužel nedozví, jak ústavní soud rozhodne.

Informace poskytují obci jen za peníze

Nové Heřminovy pod vedením Radka Sijky požádaly loni Povodí Odry o všechny posudky a studie, které byly vypracovány v souvislosti s chystanými protipovodňovými opatřeními na řece Opavě. Obec chtěla prostřednictvím vlastních odborníků přezkoumat proč je stavba nádrže považována za nejlepší metodu a ověřit si zda některá z posuzovaných variant nebyla zatracena předčasně.

„Jelikož úplný soubor materiálů představuje tisíce listů, jejich vyhledávání, tisk, kopírování, přehledy, ekonomické zhodnocení respektive manipulace s těmito podklady představují velký objem práce, bude zpoplatněn. Abychom předešli nedorozumění a enormní zátěži obecní pokladny, žádáme vás, abyste uvedli konkrétní materiály o které máte vážný zájem. Na základě tohoto požadavku vyčíslíme náklady na jejich přípravu a takové materiály si poté budete moci objednat. Předpokládáme v těchto případech minimálně úhradu zálohy před zahájením prací," odpovědělo Povodí Odry Novým Heřminovům na žádost o poskytnutí studií a posudků pořízených z veřejných financí.

Radek Sijka své názory neměnil

„Přehradu považujeme za megalomanskou, předraženou a zbytečnou. Je to názor většiny místních obyvatel, kteří ho vyjádřili v dosud platném referendu. My se jím jako volení zástupci obce musíme řídit," byla slova zesnulého starosty Radka Sijky, která řadu let říkal nejen Deníku, ale i dalším médiím.

Některým obyvatelům Nových Heřminov se zdálo, že už nastal čas ustoupit nátlaku ministerstva zemědělství a začít vyjednávat o kompenzacích za ústupky. Jiní si své názory na přehradu raději nechávali pro sebe. Radek Sijka ale své názory nikdy neskrýval ani neměnil.

„Tak dlouho hodláme bojovat proti přehradě, až se příslušné orgány budou zabývat také možností bezpřehradní protipovodňové ochrany. Zatím všichni dělají mrtvého brouka, že už je to dávno rozhodnuté, takže se nic přezkoumávat nebude. V tom je celý ten problém," uvedl starosta před několika měsíci v rozhovoru pro Deník.

Uměl bojovat tvrdě

Proti plánované výstavbě přehrady bojoval starosta tvrdě. „Stavbě přehrady chceme bránit všemi způsoby a myslíme to zcela vážně. Jsme přesvědčeni, že protipovodňovou ochranu lze zajistit šetrnějším a levnějším způsobem," uvedl na loňském festivalu Rockem proti přehradě.

Proti přehradě bojoval starosta společně se zastupiteli nejen hudbou, ale i činy. Odmítli schválit změnu územního plánu, která by stavbě vodního díla vystavila zelenou. Plnili to, k čemu měli mandát od voličů a respektovali referendum.