Malíř, grafik a designer Svatoslav Böhm se narodil 12. února 1934 ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1950 až 1954 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Brně. Byl členem Unie výtvarných umělců České republiky, zakládajícím členem mezinárodního sdružení Klubu konkretistů (1968), skupiny a13 volné sdružení výtvarníků v Krnově a bývalého uměleckého sdružení Kontrast v Ostravě - viz fotogalerie snímků fotografa Deníku Lukáše Kaboně níže:

Fotogalerie: Výstava Svatoslava Böhma v Ostravě

Jeho díla jsou zastoupena ve veřejných a soukromých sbírkách v České republice a zahraničí. Je autorem řady monumentálních realizací uměleckých děl v architektuře, interiéru, také celé řady plakátů, knižních přebalů a ilustrací, grafických úprav knih, firemních značek a logotypů, návrhů a realizací expozic ve výstavnictví. Ve volné tvorbě se věnoval kresbě, grafice, ale především dřevěným reliéfům – objektům.

Pro tvorbu experimentátora Svatoslava Böhma jsou typické především originální dřevěné reliéfy. Böhm ale svou tvůrčí pozornost věnoval také grafické úpravě knih a různým architektonickým realizacím. Aktuální ostravská výstava Půdorysy paměti se soustředí zejména na těžiště Böhmova díla ze šedesátých a sedmdesátých let.

Je rovněž ohlédnutím za dobou, kdy v Krnově sídlila světově proslulá továrna na varhany Rieger Kloss. "Právě odtud totiž pocházel velmi specifický materiál, který Svatoslavu Böhmovi učaroval v šedesátých letech natolik, že jej započal používat pro své dřevěné reliéfy. Hranoly, odřezky a různé špalíčky, které zbývaly po výrobě varhan,  skládal do větších celků a tvořil originální reliéfy, které měly svébytný výtvarný výraz," připomíná Lucie Šimánková ve svém komentáři k výstavě Půdorysy paměti.

Böhmův zájem o typografii, knižní ilustrace a obálky knih se promítl také do plakátové tvorby nebo orientačních systémů a značek.

"Zajímavé jsou Böhmovy experimenty s tiskem a tehdejšími tiskařskými postupy, například černobílé grafické listy s horizontálními a vertikálními pásky ze šedesátých let. Tyto pásky a proužky vznikaly velmi netypicky, např. použitím tiskařských matric z rubové strany. S příchodem normalizace pak Böhm opouští progresivně pojaté dřevené reliéfy a soustředí se spíše na politicky neutrální grafické práce a ilustrace," uvedla Lucie Šimánková.

V oblasti tvorby v architektuře najdeme například Böhmovy návrhy na výzdobu budovy Československé televize v Ostravě, výzdobu Lázní Jeseník nebo pro vstupních prostor čističky odpadních vod v Bruntále.

Dílo Svatoslava Böhma objektivem studentů fotografie z Ostravy:

Fotogalerie: Výstava S. Böhma v Ostravě objektivem studentů fotografie

"Svatoslav Böhm je také autorem dekorativního řešení tunelu ve vodní elektrárně Dlouhé Stráně, kde pro výzdobu ve tvaru kruhů použil netradiční materiál – barevné letecké folie. Na výstavě tuto skutečnost připomíná velkoformátová fotografie přes celou stěnu, která budí dojem, že se divák dívá z výstavní síně přímo do tohoto tunelu.

Přestože je Svatoslav Böhm autorem plodným a pracovitým, nelítostnou ránu jeho tvůrčímu úsilí uštědřila povodeň, která se Krnovem prohnala v roce 1997 a závažně poškodila nebo úplně zničila velkou většinu jeho uměleckých děl," vysvětlila Lucie Šimánková proč některé z vystavených Böhmových prací prošly restaurováním.