K nebývale rychlé sklizni, jakou nepamatují ani starší pamětníci, přispěly příznivé klimatické podmínky, plodiny dozrávaly zhruba o tři týdny dříve. Z hlediska výnosů i kvality letos vyjde Moravskoslezský kraj jako jeden z nejlepších regionů v republice, řekl ČTK předseda Regionální agrární komory Opavsko František Mariánek.

"Z celkové plochy 66 908 hektarů obilovin bylo v kraji sklizeno 82 procent. Výnosy v porovnání s loňskem jsou v průměru vyšší. Například u obilovin byl loňský výnos 4,06 tuny z hektaru a letošní se blíží pěti tunám," dodal. Ozimý ječmen je už na severu Moravy sklizen, zemědělcům ještě zbývá sklidit ještě asi osm procent ozimé pšenice, která se v kraji pěstuje na téměř 34 000 hektarech. Pokročila i sklizeň jarního ječmene, pod střechou jsou ho bezmála tři čtvrtiny z asi 12 200 hektarů.

Nejdále ve sklizni je v kraji podle zjištění ČTK Opavsko, které má také největší plochy obilovin. Naopak nejpomalejší jsou zemědělci na Bruntálsku, kde však rychlejšímu postupu prací bránilo deštivé počasí. Podle Jaroslava Baránka, zástupce ředitele Zemědělské agentury a zemědělského úřadu Opava, který je zřízen pro okresy Opava a Ostrava, je dnešnímu dni sklizeno v regionu 98 procent ozimé pšenice a asi 90 procent jarního ječmene. Jde o stěžejní plodiny pěstované v okresech Opava a Ostrava.

"Je poměrně velice slušná kvalita, co se týká potravinářských pšenic i sladovnického ječmene. Ozimé plodiny jsou sklizeny, dodělávají se jarní obiloviny. Je také pravda, že průběh žní byl velice rychlý. Sedláci nepamatují, aby podniky měly dožínky už na konci července," řekl ČTK. Podle ředitelky bruntálské agrární komory Miloslavy Novákové se deštivé počasí na kvalitě plodin neprojevuje. V okrese je sklizeno 45 procent obilovin. "Ve srovnání s loňskem je to na okres Bruntál poměrně brzy, jsou tady zemědělci, kteří mají obiloviny sklizeny, řepka je také sklizená," dodala.

Sklizňové práce se podle Mariánka chýlí ke konci. "Do týdne bude zameteno, i plochy, které k dnešnímu dni nebyly zralé, budou do konce týdne sklizeny," dodal.