Náměstek ministra zemědělství Jindřich Šnejdrla přijel do Bruntálu mírnit vzrůstající obavy místních soukromých zemědělských podnikatelů. Také v našem okrese panují obavy z likvidace jejich živností kvůli avizovaným změnám zemědělské politiky státu.

„Takovéto návštěvy, jako je ta vaše dnešní tady, jsou stejně zbytečné, protože si rozhodnete všechno sami v Praze na ministerstvu," zchladil si žáhu na náměstkovi ministra Jaroslav Stránský, předseda Agrární komory Bruntál.

Sníží dotace pro podhorské oblasti

Problém vznikl kvůli dotacím zemědělcům z podhorských a horských oblastí pro období 2015 až 2020. Tyto dotace plánuje ministerstvo zemědělství výrazně snížit. To se může stát osudným farmářům z celého pohraničí od jižních Čech až po Jeseníky.

Chce český stát opravdu pohřbít své zemědělce, kteří hospodaří v pohraničních oblastech? O tom se v Bruntále diskutovalo velmi vzrušeně. Místní zemědělci upozorňují, že již dnes region trpí vysokou nezaměstnaností a odlivem obyvatel, a bez dotací se situace ještě zhorší.

Krok ministerstva? Sviňárna!

Jaroslav Stránský je předsedou bruntálské agrární komory dvacet let. Osmapadesát let pracuje v zemědělství. I on má v současné době strach z likvidace zemědělství horských oblastí.

„Zástupci agrární komory dotčených oblastí byli třikrát čtyřikrát jednat v Praze. Nikdo je tam neposlouchal. Seberete peníze všem z hor a nejvíce těm, kteří chrání krajinu a přírodní zdroje, protože provozují ekologické zemědělství. To je ta vaše politika, která má řešit situaci horských a podhorských oblastí?" rozhořčil se předseda Stránský. Podle něj snížení dotací bude příčinou propouštění.

„Přijdou protesty, ne malé. Asi jak tomu bylo u zelené nafty. Dnešní situace je mnohem horší, to je přece likvidace zemědělců. Zorganizujeme akce proti politice státu, pokud se v ní něco nezmění. Musím konstatovat, že taková sviňárna se neudělala za posledních dvacet let, co jsem předsedou místní agrární komory. Je to katastrofa, kterou si nemůžeme nechat líbit," ujistil zástupce ministerstva Stránský.

O dva tisíce na hektar méně

Předseda spočítal ztráty na dotacích zhruba na dvaadevadesát eur na hektar zemědělské půdy. To jsou řádově dva tisíce korun na hektar. Zemědělec s tisíci hektary přijde o dva miliony korun ročně. Bohužel horský a podhorský zemědělec (na rozdíl od zemědělce hospodařícího v úrodných oblastech, jako je Haná nebo Polabí) takový výpadek financí není schopen nahradit. Vzhledem ke klimatickým podmínkám těžko může přejít na pěstování výnosnějších plodin, jako je třeba pšenice, řepka či kukuřice pro bioplynky.

Jan Hoško: Lidé budou bez práce

Jan Hoško z Václavova u Bruntálu si na základě podkladů vydaných ministerstvem zemědělství snadno spočítal, že důsledkem snížení dotací přijde ročně o zhruba tři a půl milionu korun. Hospodaří s rodinou na čtrnácti stech hektarech půdy. „Já si musel vzít dvacet milionů úvěr na nemovitosti, které musím splácet," upozornil Jan Hoško na situaci zemědělců našeho regionu.

„My zemědělci nežijeme pro dnešek nebo pro zítřek. Jestli teď nebudu mít na splátky, z čeho mám platit zaměstnance? Z čeho bude naše rodina žít?, " ptal se Jan Hoško zástupců ministerstva i agrární komory. Problém se podle něj týká nejméně šedesáti procent zemědělců okresu Bruntál.

„Jaké máme možnosti? Já sám nevím. Okres Bruntál patří na špici v nezaměstnanosti. Pokud vezmou peníze zemědělcům, musíme propouštět. Když nebudeme mít místo ani pro sebe, těžko můžeme něco udělat pro své lidi. To se týká všech osmadvaceti pracovníků, které zaměstnáváme," ujistil Hoško.

Po tom může následovat nesplácení hypoték a exekuční zabavení majetku. Například Hoškovi nyní nařídil Státní pozemkový úřad doprivatizovat budovy, které měl prozatím v nájmu. Už do nich jako poctivý nájemce nainvestoval nejeden milion korun.

Náměstek radí: nešiřte paniku

Náměstek ministra zemědělství Jindřich Šnejdrla nedokázal odpovědět na všechny dotazy, které mu zemědělci v Bruntále položili. Snažil se hlavně uklidňovat jejich rozhořčení.

„Já jsem hluboce přesvědčen, že emoce, které provází schvalování společné zemědělské politiky a principů nastavení podpor v České republice pro období 2014 až 2020, skončí po schválení konkrétních pravidel," sdělil Deníku náměstek Jindřich Šnejdrla s tím, že sám je zemědělcem. Nutno dodat, že má praxi z úrodnějších oblastí než Bruntálsko.

„Jednoznačně platí předpoklad, který jsem zde dnes několikrát opakoval. V letošním roce budou do zemědělského sektoru alokovány daleko největší zdroje. I v příštích letech, a o tom se zde nehovořilo, jsou prostředky na modernizaci a do dalších oblastí rozvoje," popsal svou vizi náměstek.

Podle jeho oponentů jsou tyto peníze určeny na spolufinancování investičních akcí a dosáhnou na ně pouze ti zemědělci z úrodnějších oblastí, kteří na investice budou mít.

Podle představ náměstka mohou i zemědělci z horských a podhorských oblastí peníze získávat přes místní akční skupiny, což zaznělo v diskuzi ministerstev zemědělství a pro místní rozvoj. „Já sám jsem přesvědčen o tom, že zemědělství má před sebou nechci říct úplně růžovou budoucnost, ale rozhodně to nejsou katastrofické scénáře. Ani náhodou," vzkázal zemědělcům náměstek Jindřich Šnejdrla.