Chářovský park v Krnově láká návštěvníky nově zrekonstruovanými chodníky, lavičkami, úžasnými kompozicemi stromů a keřů i vodními plochami s můstky. Novou atrakcí parku se stávají vodní želvy, které zde už viděla řada svědků. Zatím se je ale nikomu nepodařilo nafotit, protože jsou velmi plaché.

Želvy žijí v parku už několik let. Nejčastěji je lze zahlédnout, jak se za slunečných dnů vyhřívají na plovoucím kusu dřeva, ale jakmile zaregistrují jakýkoliv pohyb, rychle zmizí pod hladinou.

„Já osobně jsem ji sice ještě neviděl, ale tipnul bych si tak na devadesát procent, že je to želva nádherná. Je to nejběžnější sladkovodní želva prodávaná ve zverimexech a bylo u nás už zaznamenáno několik případů, kdy akvaristu omrzela nebo mu příliš vyrostla, tak se jí zbavil vypuštěním do volné přírody. Ukázalo se, že želva nádherná má v našich podmínkách slušné vyhlídky na přežití, ale dosud není zřejmé, zda se také dokáže rozmnožovat. Je známých několik lokalit, kde tyto želvy přežívají, ale ještě nikde se jejich počet nezvýšil nad únosnou míru,“ uvedl vedoucí střediska ekologické výchovy Martin Bodešínský, podle kterého vypouštění jakýchkoliv nepůvodních druhů je riskantní, protože může snadno narušit křehkou rovnováhu v přírodě.

Želva může zničit místní populaci čolků nebo žab

„Bohužel želva nádherná je dravec, který při přemnožení dokáže zdecimovat celou místní populaci čolků nebo žab. Ten, kdo želvu vypustil, si nejspíš ani neuvědomuje, že se dopouští trestného činu, protože na vysazování nepůvodních druhů pamatují také naše paragrafy. Teoreticky by se tato želva mohla z Chářovského parku dostat do řeky a najít si oblast, která bude příznivá pro její rozmnožování. Pokud nepřijdou kruté zimy s dlouhodobějšími mrazy pod mínus 25 stupňů, má tato želva slušné vyhlídky na přežití. Pro rozmnožování potřebuje najít vhodné vodní prostředí s dostatkem potravy. Těžko říct, zda může být úspěšná v našich klimatických podmínkách,“ dodal Bodešínský.

Možná už na podzim se podaří želvu či želvy z Chářovského parku odchytit. Bude totiž nutné zdejší jezírka vyčistit od nepůvodního druhu.

Želvy přežily několik zim, půjdou ale do terária

„Chystáme se vypustit nádrže v Chářovském parku, abychom se pokusili zlikvidovat kanadský vodní mor. Říká se mu postrach rybníků, protože roste velmi rychle dole u dna, až tam vytvoří souvislou džungli. Tento druh rostliny se u nás nekontrolovatelně množí, protože ho ani amuři nežerou. Pokud se nám při této příležitosti podaří vylovit tu známou želvu, půjde rovnou do terária. Pro park je to sice rarita a atrakce, ale nemá ve volné přírodě co dělat. Je fascinující, že želvy dokázaly na Krnovsku přežít několik zim, ale jejich místo je v teráriu,“ uvedl Dušan Martiník z krnovského odboru životního prostředí, který stejně jako řada dalších svědků už viděl želvu z Chářáku na vlastní oči.

„Souhlasím s názorem, že v případě úspěšného odchytu tato želva patří do terária. Existují sice písemné záznamy, že ještě před sto lety žil nějaký původní druh želvy ve volné přírodě na Osoblažsku, který zřejmě v důsledku činnosti člověka později vyhynul, ale není možné jej nahrazovat nepůvodním druhem želvy z amerického kontinentu,“ podotkl Bodešínský.