Kostelec Kostelecká škola s jídelnou byla po staletích zrušena vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji a také proto, aby se využila kapacita nově zrekonstruovaného pavilonu Základní školy na Janáčkově náměstí, kam dnes děti z Kostelce dojíždějí.

NOVÉ VYUŽITÍ SE HLEDÁ JEN TĚŽKO

Přestože celý školní komplex v Kostelci byl k mání za pouhé čtyři miliony, což je podstatně méně než znalecký odhad, nikdo ji nekoupil. Nepodařilo se zde realizovat ani záměry z oblasti učňovského školství a sociálního bydlení.

Nyní dostává reálné obrysy záměr přeměny dvou budov bývalé školy v Kostelci na komunitní dům pro seniory a sdílené prostory pro spolky a další organizace. Už postoupil do fáze projektování. Město se pokusí na rekonstrukci minimálně jedné budovy získat dotační prostředky. V úvahu připadá dotační titul Komunitní dům seniorů, který by mělo ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásit na podzim.

Protože žadatel o dotaci musí ke své žádosti doložit projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení, město chce být připraveno.

Město Krnov již zadalo projekt za necelého půl milionu korun k realizaci firmě SIUDA, s. r. o.

„Projekt zahrnuje obě stavby, protože jsou technologicky propojené. O dotace z programu Komunitní dům seniorů ale budeme žádat jen na rekonstrukci budovy, která se nachází blíže cesty a jejíž dispozice je pro byty vhodnější. Vzniknout by zde mělo deset malometrážních bytů, které budou v případě potřeby upravené pro bezbariérový režim,“ uvedla starostka Krnova Jana Koukolová Petrová.

PŘEDSTAVÍ ZDE I KOSTEL SV. BENEDIKTA

Do druhé budovy, jejíž součástí je i malý tělocvičný sálek, má projektant umístit sdílené prostory pro spolky, pobočku městské knihovny a expozici věnovanou sousednímu kostelu sv. Benedikta, který patří k nejstarším sakrálním stavbám v českém Slezsku.

Budovy bývalé školy v Kostelci jsou už deset let prázdné. Její dějiny se uzavřely v září roku 2007, kdy její žáci začali docházet do nově opravené základní školy na Janáčkově náměstí. Od té doby se město snažilo budovy prodat nebo pronajmout, ale všichni zájemci nakonec zase vycouvali.

„Občané Kostelce mají k tomuto místu osobní vztah a proto je naším cílem obě budovy do čtyř let oživit. Bylo by jedině dobře, kdyby našly odpovídající využití a plnily svou funkci,“ uzavřela starostka Krnova Jana Koukolová Petrová.

ZAPOJILI TAKÉ OBČANY KOSTELCE

Plán vybudovat v bývalé škole komunitní dům pro seniory se zrodil v místní organizaci KDU-ČSL, která provedla v loňském roce průzkum mezi občany Kostelce. Průzkumu se zúčastnilo 190 respondentů, z nichž 170 bylo pro ponechání objektů v majetku města.

Na dotaz, jaká služba nebo druh využití jim v Kostelci schází, nejvíce, a to 70, odpovědělo, že chráněné bydlení pro osamocené starší osoby. Na pomyslných stupních vítězů na druhém místě se 46 hlasy skončilo zázemí pro sportovní a kulturní aktivity, na třetím pak zázemí pro sociální a zdravotní služby, pro něž hlasovalo 42 účastníků průzkumu.