„Bylo to neskutečně zaneřáděné a zpustlé místo, doslova vřed na těle naší obce. Lidem se to nelíbilo a chodili si stěžovat. Oprášili jsme proto projekt z roku 2013, upravili ho a požádali jsme o dotaci. Tu se nám skutečně podařilo získat v maximální možné výši 700 tisíc korun a pustili jsme se do obnovy hřbitova," řekl starosta obce Josef Havlik.

Na starém hřbitově se přestalo pohřbívat v roce 1945 a po odsunu původních německých obyvatel se o něj nikdo nestaral. Po sedmdesáti letech toto místo už ani hřbitov nepřipomínalo. Původní hřbitovní zeď skončila v rozvalinách, náhrobky byly buď rozkradené, nebo zmizely pod vrstvou odpadu a suti.

„Stromy se musely vykácet, některé vytrhat bagrem a celé místo vyčistit od odpadu, který se tady hromadil po desetiletí. Našli jsme při tom část původních náhrobků, které jsme na hřbitov znovu umístili," uvedl starosta Havlik.

Ve středu obnoveného hřbitova stojí prostý dřevěný kříž, obvod lemují nově instalované staré náhrobky a prostranství s vysazenou zelení opět ohraničuje kamenná zeď. Její obnova byla ze všeho nejsložitější, protože se zde nepoužíval beton nebo podobné moderní materiály, ale pouze kámen kladený na jílovitou zeminu, jak se to dělávalo v minulosti.

„Obnovený hřbitov vlastně není hřbitovem v pravém slova smyslu, protože se tady zatím nepohřbívá. Už ale vyřizujeme všechny náležitosti, aby mohl opět sloužit pohřebnictví, konkrétně jako urnový háj a rozptylová loučka," sdělil starosta Josef Havlík.

Ladislav Olejníček