Po sloučení dvou učňovských středních škol v Bruntále a gymnázií ve Vrbně pod Pradědem a Bruntále nyní došlo na další dvě školy, které se sloučí v jednu. Zřizovatelem těchto škol je Moravskoslezský kraj. „Návrh na sloučení podalo vedení kraje po dohodě s řediteli uvedených škol z důvodu zvýšení kvality přijímaných studentů do maturitních oborů a z důvodu významných úspor za provoz jednoho školního areálu. Sloučení je plánováno již od příštího školního roku. Aktuálně se nejvíce dotkne budoucích žáků, obě školy si ještě nedávno dělaly nábor samostatně," uvedl Pavel König ze střední průmyslové školy (SPŠ), který má na starosti komunikaci s veřejností.

Moravskoslezský kraj provedl redukci oborů na mnoha středních školách v celém kraji. V Bruntále se to například týká ekonomického lycea na obchodní akademii a střední zemědělské škole (OA a SZeŠ). To je jedním z oborů, které se už nebudou pro příští rok otevírat. Tím druhým je obor Agropodnikání, o jehož realizaci se rozhodne v nejbližší době. Přitom ještě před pár dny na ně škola lákala žáky.

„O oborové optimalizaci na obou školách bylo rozhodnuto teprve nedávno. Teď objíždíme základní školy a vysvětlujeme situaci ředitelům a výchovným poradcům," řekl Pavel König. Dodal, že je důležité, aby zájemci o studium i jejich rodiče měli dostatek informací. Změny nastanou nejen v oborech, ale i v místech, kde budou žáci skládat přijímací zkoušky. Například přijímací zkoušku pro obor Ekonomika a právo, doteď realizovaný na SPŠ Bruntál, bude zajišťovat OA a SZeŠ.

Přijímací řízení pro uchazeče, kteří budou nastupovat na střední školu ve školním roce 2013/2014, bude pro technické obory Strojírenství, Dopravní prostředky a Informační technologie zajišťovat nadále střední průmyslová škola. Organizaci přijímacího řízení ekonomických oborů Obchodní akademie a Obchodně podnikatelská činnost bude pro školní rok 2013/2014 zajišťovat obchodní akademie a střední zemědělská škola. V případě sloučení se postupně všichni studenti přestěhují do objektů průmyslové školy v Kavalcově ulici. Areál SPŠ Bruntál je vzhledem k pozemkům, sportovištím, moderním dílnám, domovu mládeže a jídelně v jednom místě velká výhoda pro všechny žáky.

Budova obchodní akademie v centru Bruntálu na náměstí J. Žižky zůstane prázdná, o jejím využití rozhodne kraj. „Nástupnickou organizací se stane SPŠ Bruntál, o novém názvu se ještě nerozhodlo," podotkl Pavel König.

Obě školy prošly v posledních letech významnou modernizací. Žáci by tak měli mít k dispozici nové vybavení obou škol počítačové, odborné a jazykové učebny, nové laboratoře nebo interaktivní tabule. V průběhu následujících let je také plánována rozsáhlá rekonstrukce areálu v Kavalcově ulici. Ožehavou otázkou tak zůstává zaměstnanost na obou školách. „Školství je financováno podle počtu žáků, a ne podle počtu škol. Pokud tedy v nadcházejícím přijímacím řízení přijmou obě školy v součtu stejný počet žáků, jako jich odchází z maturitního ročníku, pak se zaměstnanost nezmění," zakončil Pavel König.