close info Zdroj: Deník zoom_in Ceníky se obvykle mění až od 1. ledna. Zato u dodávek vody a poplatků za kanalizaci známe předpokládaný vývoj cen až do roku 2028. Ekonomika krnovského vodárenství se totiž plánuje na deset let dopředu.

Základní jízdenka v krnovské dopravě MHD 1. ledna 2021 zdražila z 10 na 12 korun. Od 1. ledna 2021 se také cena vodného zvýšila o korunu a stočného vzrostla o tři koruny. Celková cena za kubík vody byla stanovena na 56,10 korun včetně DPH s tím, že bude platná pro roky 2021 a 2022. Průměrná cena vody v republice je v současné době 87 korun za kubík, takže Krnované mají vyhlídky na velmi levnou vodu i v budoucnosti.

Krnovské vodovody a kanalizace KVAK jsou městská organizace. Její ekonomika vychází z desetiletého plánu. „Společně se zvýšením ceny vzroste také nájemné, které odvádíme městu, a to o 700 tisíc korun na částku 19 milionů korun. Nájemné je hlavním zdrojem pro obnovu vodohospodářské infrastruktury, kterou provádíme podle desetiletého plánu,“ komentoval zvýšení ceny vody v roce 2021 Libor Staněk, jednatel společnosti Krnovské vodovody a kanalizace (KVAK).

Plán obnovy vodárenské infrastruktury na léta 2019-2028 počítá s tím, že v jeho posledním roce by mělo nájemné činit 25 milionů korun a cena kubíku vody včetně DPH 65 korun. „V prognóze hospodaření jsme se snažili zohlednit všechny faktory, které mají vliv na cenu vody. Pokud nedojde k významnému zdražení poplatků za čerpání podzemních vod a vypouštění čištěných odpadních vod nebo případně k prudkému poklesu množství fakturované vody, je cena 65 korun za kubík vody v roce 2028 reálná,“ informoval jednatel KVAK.

Společnost KVAK nájemné odvádí do Fondu vodovodů a kanalizací, který je součástí rozpočtu města. Jeho výdaje jsou pro rok 2021 plánovány ve výši 45 milionů korun, z toho 31 milionů korun na obnovy sítě. „Částka na obnovu je součtem nájemného a nákladů na opravy a údržbu ve výši 12 milionů korun, které financuje KVAK. Do obnovy sítě bychom ale měli každoročně investovat ještě o čtyři miliony korun více. Z toho plyne, že zatím nemáme dostatečné zdroje pro financování obnovy,“ sdělil Libor Staněk.

Průměrné stáří vodovodní sítě v Krnově je 60 let. Nejstarší vodovody pocházejí z 30. let 20. století a asi polovina ze 70. a 80. let. Hranice životnosti těchto sítí se udává kolem 60 až 70 let. Z celkových 111 kilometrů vodovodní sítě bude nutné v následujících letech opravit přibližně 65 kilometrů. Dosud se dařilo každý rok obnovovat asi 1,5 kilometru.Nejlepší zprávou je, že díky nadprůměrným srážkám na krnovském prameništi došlo k vyrovnání deficitu spodních vod, který se kumuloval od roku 2011.