Nemocniční a zdravotnická zařízení jsou místy, která jsou pod neustálou hrozbou šíření infekčních onemocnění. Proto musí zdejší personál dbát na zvýšenou hygienu. Vzdělávací konference v Bruntále se ve středu 11. listopadu věnovala hygienické desinfekci rukou.

„Správná desinfekce rukou je základní prostředek, který chrání člověka před přenosem infekčních onemocnění,“ připomenul mluvčí nemocnice Tomáš Želazko. Semináře se zúčastnilo více než sto zdravotních sestřiček, fyzioterapeutů, rentgenových laborantů a ošetřovatelek. Jeho součástí byl i praktický nácvik.

Čistota začíná rukama

„Zdravotníci by měli bezpodmínečně dodržovat pět momentů, kdy je nezbytná desinfekce rukou před a po každém kontaktu s pacientem, před aseptickým výkonem, po expozici tělesnými tekutinami pacienta, po kontaktu a ošetření pacienta a po kontaktu s okolím pacienta - například nemocniční lůžko,“ uvedla jedna z přednášejících, manažerka kvality Podhorské nemocnice Marcela Kadlecová.

Na semináři se rovněž hovořilo i o dalších tématech je jako hygiena stravování v nemocničních zařízeních. Zdravotníci si měli rovněž možnost prakticky ověřit správnost své techniky desinfekce rukou pomocí kontrastní látky a UV lampy. A protože je pokožka rukou desinfekcí každodenně namáhána, nemohl chybět ani referát o kosmetické péči o ruce zdravotníka.