Zájem o přednášky související s péčí o lidi s dočasně nebo trvale vyvedeným dutým orgánem na povrch těla projevila více než stovka zdravotníků. „Udivilo mě, že se těmto lidem věnuje ze strany sester i lékařů tak málo péče. Když jsem byla na zdrávce, tam těmto pacientům bylo věnováno rovněž málo prostoru,“ konstatovala stomická sestra z Podhorské nemocnice Lenka Podhorská.

Podle lékaře Dalibora Petráše jde o skupinu pacientů, jenž si vyžaduje skutečně specifickou péči. S vývodem orgánu totiž souvisí například rizika dalších zdravotních komplikací. Tito lidé se s postižením také špatně vyrovnávají psychicky. Proto potřebují speciální poradenství.

„Před rokem se nám podařilo otevřít u chirurgického oddělení stomické centrum. Tím pádem jsme nyní schopni pokrýt i péči a poradenství pro pacienty na Bruntálsku,“ pokračoval Petráš.

V rámci kongresu se zdravotníci také dozvěděli o pocitech stomika přímo z úst jednoho z nich. Vyslechli si zkušené rady od svých kolegů z Bílovce. Byli upozorněni na komplikace a rizika, jenž toto postižení sebou nese a prezentovány jim byly také nové pomůcky, které mohou pacientům tíživý stav usnadnit.

„Tito lidé chtějí úctu, individuální přístup a pochopení,“ upozornila Podhorská. Každý z účastníků kongresu obdržel certifikát o jeho absolvování.

(zup)