Krajští odborníci na zdravotnictví v doprovodu ředitele krnovské nemocnice Ladislava Václavce začali návštěvu Krnova v centrální laboratoři.

„Naše centrální laboratoř je spádová pro celý region. A tudíž je i největší v porovnání s ostatními krajskými nemocnicemi. Z toho důvodu jsme chtěli toto špičkové pracoviště ukázat členům zdravotního výboru Moravskoslezského kraje,“ vysvětlil Ladislav Václavec.

Návštěva pokračovala na oddělení neurologie a poté se přesunula do zasedací místnosti. Tam Ladislav Václavec členům prezentoval historii nemocnice, vývoj v poskytování zdravotnické péče, současnou situaci z pohledu poskytovaných služeb i ekonomickou bilanci posledních let. Členy výboru seznámil s plány dalších investic do rozvoje nemocnice.

„Návštěvu Výboru zdravotní a preventivní péče Moravskoslezského kraje v nemocnici považuji za velmi důležitou, protože právě tento výbor připravuje, projednává a předkládá stanoviska i návrhy zastupitelstvu kraje v oblasti zdravotnictví,“ konstatoval ředitel Václavec.

Členové výboru potom v krnovské nemocnici realizovali své pravidelné zasedání.