„Obchvat Krnova se brzo bude stavět!" hlásal ministr dopravy Zbyněk Stanjura v roce 2013, než ho smetly události i s Nečasovou vládou.

„Obchvat Krnova se už brzo bude stavět!" tvrdilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v říjnu 2015, než se v prosinci ukázalo, že je v seznamu staveb s neplatnou EIA. Informace se střídaly jak na houpačce.

Vyjde to letos?

.Zdroj: .

Geolog Bohumil Kuba společně s krnovskými zahrádkáři dlouhodobě kritizoval trasu obchvatu kvůli potenciálnímu ohrožení prameniště pitné vody.

RIZIKOVÁ MÍSTA OBCHVATU

Na trase obchvatu Krnova jsou některá riziková místa. Prochází například ochranným pásmem vodního zdroje II. stupně, záplavovým územím řeky Opavice i Opavy a také v blízkosti nemocnice.

„Obchvat obchází vodárnu tak, že se ochranných pásem dotkne jen nepatrným rožkem, a to ještě ne na zemi, ale na pilotech. Budou tam jen dva betonové nosníky ukotvené ve štěrkovém podloží, které vytváří řeka Opavice," ujistil místostarosta Krnova Michal Brunclík na setkání s občany v říjnu 2015.

Výhodou je, že většina stavebních prací bude prováděna ve volném nezastavěném terénu, proto k omezení provozu na okolních komunikacích dojde minimálně. Pro zajištění provozu jsou navrženy provizorní komunikace v obvodu staveniště. Okolní obytnou zástavbu i areál nemocnice mají ochránit protihlukové zdi.

V těchto místech se z Opavské ulice oddělí obchvat Krnova a odkloní dopravu severním směrem. Vpravo je na leteckém snímku vidět zákrut řeky Opavy i dům u Řempa, kde se jednou setkají plánované protipovodňové hráze s obchvatem.Zdroj: MěÚ Krnov

V případě rodinných domků, které stojí osamoceně, byla navržena ochrana před hlukem výměnou oken. Součástí stavby je také úrovňové napojení ulic Albrechtické a Opavské. Železnice a vodní toky budou přemostěny. Pro chodce jsou pod obchvatem navrženy podchody.

Stavba je také v kolizi s velkým množstvím inženýrských sítí, které budou přeloženy nebo zabezpečeny.

KOLIK ZAHRÁDEK SKONČÍ?

Na trase budoucího obchvatu Krnova se nachází zahrádkářské kolonie. Zahrádkáři už od války hospodaří na pronajatých městských pozemcích. Podle smlouvy nemají nárok na úhradu nákladů a škody spojených s likvidací kolonie.

Na etické a právní problémy přišel krnovské zastupitele upozornit mluvčí zahrádkářské kolonie Zlatá Opavice Ladislav Daříček. Například jim připomenul, jak zahrádkáři prezentují Krnov na výstavách v Ostravě i v Olomouci, kde loni Krnované dokonce vyhráli.

„Nemáme smlouvu s jednotlivými zahrádkáři, ale s celým zahrádkářským svazem, takže nevíme, kde jsou hranice jednotlivých podnájemníků," vysvětlila vedoucí krnovského odboru správy majetku města Lenka Andršová, proč počet zahrádek určených k likvidaci lze dnes jen odhadovat.

Krnovští zahrádkáři přímo na trase obchvatu právě řeší, kam vysadit hrách, kam ředkvičky, okurky nebo dýně.Zdroj: DENÍK / Fidel Kuba

Město nechalo orientačně vytyčit trasu obchvatu a z toho usuzuje, že obchvat zasáhne 70 až 80 zahrádek na pozemcích města. O tom, že krnovské zahrádky jednou budou muset ustoupit obchvatu, jejich majitelé vědí už od roku 2007, kdy dostali výpověď.

Aby zastupitelé zmírnili jejich emoce, schválili pro Zlatou Opavici kompenzaci deset tisíc korun na jednu zahrádku.

ZELENÍ UŽ KAPITULOVALI

V Krnově vzniklo několik iniciativ, které se snažily zabránit výstavbě obchvatu nebo prosadit takzvanou velkou variantu, která by vedla až kolem polských hranic. Nejhlasitěji protestovali ti, kteří se báli znehodnocení mimořádně kvalitní pitné vody. Obchvat totiž prochází přímo ochranným pásmem krnovského prameniště.

V Krnově měl obchvat vždy největší podporovatele v ČSSD, ale ani ostatním stranám v zastupitelstvu nebyl proti mysli. Odpůrci obchvatu vkládali naděje do protestního hnutí ANO, ale ukázalo se, že ANO má na tuto stavbu úplně stejný názor jako tradiční strany.

Na vládní úrovni k příznivcům krnovského obchvatu patřil zejména někdejší ministr dopravy Zbyněk Stanjura (ODS) z Opavy.

Jedinou politickou silou, která umírněně upozorňovala na nedostatky obchvatu, byla strana Zelených. V roce 2015 Zelení oznámili, že sice obchvat i nadále považují za zbytečnou stavbu, ale v tak pokročilém stadiu příprav ji už nehodlají aktivně blokovat.

Demolice u Řempa začaly koncem listopadu. Dům musel ustoupit plánovanému obchvatu a protipovodňovým hrázím. Firma provádějící demolici pozemek definitivně uvolní a srovná s okolním terénem do konce roku.Zdroj: DENÍK / Fidel Kuba

Bytový dům u Řempa vykoupilo a nechalo zbourat město Krnov, aby podpořilo výstavbu státního obchvatu.

NEJVĚTŠÍM PROBLÉMEM: NEDOSTATEK INFORMACÍ

Přestože obchvat patří mezi největší investice v historii Krnova, veřejnosti dlouho chyběly zásadní informace.

Když se na podzim 2015 Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) konečně rozhodlo zveřejnit, jak budou řešeny důležité křižovatky a jednotlivé úseky, řadu občanů čekalo nepříjemné překvapení. Až při prezentaci v zaplněném sále kina Mír si uvědomili, že po obchvatu budou jezdit auta přes Krnov devadesátkou, takže nebude snadné se přes něj dostat na opačnou stranu.

Zvlášť když projektanti kruhové objezdy ani semafory na obchvaty nedávají.

Obchvat Krnova je pouze jednou z mnoha dopravních staveb, které mají umožnit co nejrychlejší průjezd kamionů z Ostravska do Polska. Proto není možné na obchvatu snižovat rychlost jen kvůli potřebám krnovských občanů.

Informace o obchvatu Krnovaoficiální název: Silnice I/57 Krnov – SV obchvat
celková délka: 7742 metrů
plocha vozovek: 112 254 m2
protihlukové stěny: 4
opěrné zdi: 2 (90 metrů)
vodohospodářské objekty: 28
přeložky plynovodů: 8
výkopy: 88 661 m3
násypy: 616 439 m3
předpokládaná cena stavby: 1 238 000 000 Kč (bez DPH)
objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
zpracovatelé dokumentace: Dopravoprojekt Ostrava a.s., Dopravoprojekt Brno a.s., G-Consult, spol. s r.o.

Mosty na obchvatudélka mostů: 701 metrů
mosty na silnici I/57: 3
estakády na I/57: 4
mosty na ostatních komunikacích: 3

Obchvat jako velká bariéra

Krnov už léta ztrácí na svém celkovém významu. Stal se jistě více průjezdným než cílovým městem. Také místní automobilová doprava stále více získává nadvládu nad veřejným prostorem. Proto jsou očekávání, co vše vyřeší obchvat, přirozeně velká.

Chápu, že projektanti neměli v případě projektu obchvatu městem Krnov na výběr z dobrých, ale jen z různě špatných variant. Realistické je ale spíše předpokládat, že vnitroměstská doprava dále bude sílit a obchvat našim problémům uvnitř města výrazně nepomůže.

Z pohledu občana Krnova vnímám obchvat jako nepříjemnou bariéru pro lidi. Obchvat bude mít velmi nepříjemné důsledky pro ty, kteří žijí severně od něj. Proto předpokládám, že město Krnov již má připravenou strategii, jak tento negativní vliv stavby utlumit, případně dokonce obrátit ve výhodu.

Očekávám, že nás touto strategií brzo seznámí a naše obavy rozptýlí.

Petr Ondruška, Krnov, krajinář, zahradní architekt

Přečtěte si také: POZNÁMKA FIDELA KUBY: Naše zahrádky
Podmínky pro lyžování jsou v Jeseníkách stále slušné