Vodárenský vrch v Bruntále si vyhlédl pro plánovanou výstavbu rozhledny jeden místní investor v roce 2008. Tehdy požádal o prodej pozemku i se stavbou staré vodárny, viditelné při výjezdu z Bruntálu po levé straně od hlavního silničního tahu na Rýmařov.

„Žadatel plánoval využít nemovitosti pro vybudování rozhledny a zvelebení přilehlého okolí,“ píše se v důvodové zprávě. Znalec tehdy ocenil pozemek a stavbu na bezmála čtyři sta tisíc korun. V září 2008 kývli bruntálští zastupitelé na prodej dokonce za necelých dvě stě tisíc korun. Pouze chtěli, aby kupující uhradil veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

Průtahy kvůli kupní ceně

Zájemce poté požádal o snížení ceny o pětasedmdesát procent kvůli nepřístupnosti pozemku, jelikož okolní parcely vlastní soukromý zemědělec, a také kvůli neexistenci inženýrských sítí.

V prosinci téhož roku městští radní prodej za čtvrtinu ceny zastupitelům nedoporučili. Jenom necelých padesát tisíc korun se jim zdálo málo. V únoru 2009 zastupitelé schválili snížení kupní ceny o pětadvacet procent

Konečnou cenu stanovili na sto čtyřicet čtyři tisíc korun plus poplatky spojené s prodejem.

Na výzvu žadatel nereagoval, požadoval, aby platil pouze polovinu, tedy šestadevadesát tisíc korun. To se městským radním zase nelíbilo a prodej v březnu 2009 odmítli. O tři měsíce později zaujali stejný postoj také zastupitelé. Bruntálského investora vyzvali, aby se dostavil k podpisu kupní smlouvy za tři čtvrtiny ceny.

Investor měl zatím nemovitosti pronajaté na dobu určitou.S městem se dohodl pronájem do doby, než nabude účinnosti nový Územní plán města Bruntálu.

Původní plán prodej parcely neumožňoval. Nový územní plán, platný od listopadu 2010, už pozemek vede jako plochu komerčních zařízení, takže byl jeho prodej možný. Pro úplnost, k tomuto termínu přestala platit nájemní smlouva s investorem.

Jelikož za celý loňský rok již žadatel neprojevil snahu o koupi nemovitostí na Vodárenském vrchu, zastupitelé v úterý 7. února na svém zasedání prodej jako takový zrušili. Vypadá to, že bude Bruntál zatím bez rozhledny.