Převod nepotřebného státního nádraží na obec nebo na spolek musí nejdřív schválit správní rada SŽ, aby ho mohla vláda potvrdit svým usnesením. V květnu začala nákladná demolice nádraží v Dětřichově nad Bystřicí, přestože o něj projevily zájem spolky. Tento případ názorně ukázal, jak rozhodování o dalším osudu historických nádraží funguje v praxi.

Terminologie způsobila omyl

Hlavní problém dětřichovského nádraží spočívá v použité terminologii. Ministerstvo dopravy ČR, Správa železnic a Státní fond dopravní infrastruktury SFDI prezentovaly tuto investici jako "rekonstrukci" nádraží. Pro laiky z toho nebylo zřejmé, že ve skutečnosti je historické nádraží určeno k demolici. Použitá terminologie uvedla v omyl také fanoušky dětřichovského nádraží.

Ztratili spoustu času, než rozklíčovali skutečný význam slova "rekonstrukce". Svůj zájem získat, zachránit a využít historickou budovu v Dětřichově projevili příliš pozdě. V srpnu 2017 ministr dopravy Dan Ťok na tiskovce představil „Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží 2018-2022“. Je v něm uvedena také plánovaná investice do nádraží Dětřichov nad Bystřicí ve výši 15 milionů korun s poznámkou „celková rekonstrukce, možná demolice“.

Rekonstrukce za 25 milionů korun

Nakonec se skutečné náklady v Dětřichově vyšplhaly na 25 milionů korun, protože Správa železnic považovala za nutné historickou výpravní budovu zbourat, aby se uvolnil pozemek pro stavbu nového parkoviště. Samotná demolice vyšla na 6,2 milionu korun, takže v případě darování nepotřebného nádraží spolku by státní rozpočet významně ušetřil.Veřejnosti byla investice oznámena velkoformátovým banerem „Rekonstrukce osobního nádraží Dětřichov nad Bystřicí“.

Navzdory protestům aktivistů baner se slovem „rekonstrukce“ zůstal umístěný na fasádě historické budovy i během bourání. Pod „rekonstrukcí“ je na baneru v Dětřichově podepsána Správa železnic, ministerstvo dopravy a SFDI.

Hnutí Duha Jeseníky patří k fanouškům železnic, kteří se cítí být termínem "rekonstrukce" oklamáni. „Správa železnic umístila na budovu nádraží v Dětřichově nad Bystřicí billboard s lživou informací o „rekonstrukci“ nádraží. Přitom jde o nesmyslnou a zbytečnou demolici této nádražní budovy. Demolice, která je likvidací budovy, bezesporu není rekonstrukce! Protože se domníváme, že vztah k pravdě by měl být pevným základem usilování o demokracii, a stát a jeho organizace by měly být nositeli tohoto usilování, žádáme vás tímto o odstranění lživého billboardu,“ vyzvalo Hnutí Duha Jeseníky Ministerstvo dopravy ČR, aby nekladlo rovnítko mezi „rekonstrukcí“ a bouráním nádražní budovy v Dětřichově.

Současně požádalo Správu železnic, aby ušetřila peníze určené na demolici a raději darovala nepotřebné nádraží spolkům na zřízení turistické a cyklistické základy. Nádraží Dětřichov nad Bystřicí je totiž výchozím bodem oblíbených turistických a cyklistických tras. V regionu Nízkého Jeseníku panuje dlouhodobý nedostatek ubytovacích kapacit.

Výsledek: jdete pozdě

Ministerstvo kultury odmítlo vyhlásit dětřichovské nádraží za památku v situaci, když už na něj byl vydán demoliční výměr. Správa železnic uvedla, že žádost o převod nádraží na Hnutí Duha Jeseníky musí nejdřív schválit správní rada SŽ, ale protože spolek nepodal žádost včas, demolice historického objektu v Dětřichově proběhne podle původního harmonogramu.Dan Ťok jako ministr dopravy v srpnu 2017 odpověděl na dotaz novináře, že jeho

„Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží 2018-2022“ s rozsáhlejšími demolicemi rozhodně nepočítá. Dnes už je Dan Ťok členem správní rady Správy železnic. Jeho jmenování navrhlo ministerstvo dopravy a schválila vláda. Díky tomu bude rozhodovat, které žádosti zájemců o záchranu nádraží správní rada SŽ doporučí vládě, a které ne.