Zranění figurantů věrohodně simulovaly speciální návleky, masky a umělá krev, aby popáleniny, zlomeniny, různé druhy ran vypadaly autenticky. Akce, která v sobě spojila výuku a osvětu, ukázala poskytování první pomoci v rámci různých modelových situací.

„Zachraňující si prakticky zkoušejí postupy laické první pomoci. Učí se, jak pracovat se svou vlastní nervozitou a nejistotou, které často brání právě v poskytnutí první pomoci. Aby dané situace byly co nejvíce autentické, používáme resuscitační figuríny a maskovací pomůcky z projektu Modernizace výuky ve zdravotnických oborech,“ uvedla za organizátory Aneta Baťková.

Proškolením prošlo na sto dětí z mateřských a základních škol. Pedagogy a veřejnost organizátoři zapojili v rámci kurzu Zdravotníka zotavovacích akcí.