Často se totiž stává, že motoristé objíždějí uzamčenou závoru, jež má vjezdu zabránit. Město se rozhodlo, že po stranách závory umístí rozměrné kameny, kterou už hříšníci tak jednoduše nepřekonají. Další opatření jsou v režii městské policie. Hlídky se mají v areálu Uhlířského vrchu pohybovat častěji, a to zejména o víkendech. „Smyslem všech těchto opatření je další zatraktivnění Uhlířského vrchu. Myslím si, že to této lokalitě dlužíme a že si zasluhuje naši pozornost a péči,“ řekl Vladimír Jedlička, první místostarosta Bruntálu.

Uhlířský vrch se má stát „výkladní skříní“ Bruntálu, má se stát vyhledávaným místem pro ty, kteří chtějí aktivně i psychicky odpočívat. Proto přicházejí město a technické služby s plány zkrášlení lokality a odstranění některých neduhů. Ještě v polovině prázdnin například opraví zdeformované zábradlí nad lomem a vandaly poničené informační tabule.

Obnovy se dočká také altánek, bude nově natřen. V lipové aleji přibudou odpadkové koše, kterých je tam nedostatek, důsledkem jsou hromádky odpadků u laviček. Uhlířský vrch je jako kopec sopečného původu přírodní památkou s vrcholem v nadmořské výšce 672 metrů. Na jeho svahu se nachází 1 080 metrů dlouhá čtyřřadá lipová alej, vysázená v letech 1766 až 1777, vedoucí ke kostelu Panny Marie Pomocné na vrcholu. Kostel je od jara roku 2004 v nočních hodinách osvětlen. Další zajímavostí jsou vyřezávaná zastavení, jejichž autorem je bruntálský řezbář František Nedomlel. Řezbář právě nyní pracoval na stříškách k jednotlivým zastavením, které poničila červencová kalamita.