„Loňský rok byl z hlediska získání dotací podprůměrný. Některé projekty se nám podařilo dotáhnout do konce, ale mnohé žádosti o finance, ač splňovaly veškerá kritéria, nebyly vybrány. Letos chceme získat prostředků daleko více,“ uvedla Salome Sýkorová, starostka Zátoru.

První žádost o dotaci, kterou nyní zátorští připravují, bude směřovat na ministerstvo životního prostředí. „Přes ministerstvo životního prostředí bychom chtěli získat prostředky na zateplení školní budovy a také výměnu nevhodných a starých oken za nová. Před podáním žádosti budeme muset nechat zhotovit energetický audit,“ řekla starostka Sýkorová.

Škola a školská zařízení potřebují však peněz daleko více. Zátorští musí sehnat dotaci na rekonstrukci školní jídelny. Několik miliónů korun se snaží získat již pár let. Avšak neúspěšně. „Stejně jako v minulých letech podáme žádost o dotace na rekonstrukci školní jídelny. Ta je pro nás jednou z klíčových záležitostí,“ konstatovala Sýkorová.

Zátorští žádají společně s dalšími obcemi v rámci Mikroregionu Krnovsko o finanční prostředky na vybudování víceúčelových hřišť. Peníze z dotací Moravskoslezského kraje budou chtít získat na opravu poslední hřbitovní kaple.

„Letošní rok nám sice skýtá daleko více možností požádat a získat dotace. Druhou stranou mince je spolufinancování projektů. To je vzhledem k našemu malému rozpočtu a minimu vlastních zdrojů ve většině případů nemožné. Zafinancovat můžeme deset, maximálně dvacet procent rozpočtu jednotlivých projektů. Tady tímto se potvrzuje nevýhoda malých obcí a jejich nízkých rozpočtů,“ dodala Salome Sýkorová.