Vláda v roce 2014 vyčlenila 420 milionů korun, které byly Novým Heřminovům prezentovány jako kompenzace za škody a újmy způsobené přehradou. Nejde samozřejmě o peníze, které by obec dostala na účet, ale o státní investice v obci. Například vybudování kanalizace za sto milionů, bez které by voda v přehradě zarostla řasami a sinicemi, nebo vybudování nové infrastruktury místo té, která skončí na dně přehrady. V roce 2008 Topolánkova vláda slíbila Heřminovům také kompenzaci v podobě obchvatu, ale ten byl na základě úsporných opatření v roce 2011 z projektu vypuštěn.

Starostka Zátoru Salome Sýkorová upozornila otevřeným dopisem ředitele Povodí Odry Jiřího Pagáče, že dosud se řešily jen Nové Heřminovy, zatímco problémy Zátoru nejsou dost atraktivní pro média ani pro politiky. Starostka je přesvědčena, že občané Zátoru při realizaci protipovodňových opatření budou trpět nesrovnatelně víc než sousedé v Nových Heřminovech.

„Prostředky na kompenzační opatření v Nových Heřminovech dosáhnou 420 milionů korun. Přitom téměř veškeré stavební práce se budou odehrávat na našem katastru. Přehradní hráz, stavba velínu, trasa obchvatu, šířkové úpravy řeky, kanalizace, čistička, to vše bude na našem území,“ napsala Salome Sýkorová řediteli Povodí Odry.

V Zátoru se plánují demolice 14 objektů. Přeložka silnice do Heřminov představuje rozsáhlý zábor půdy. Stavební práce zdevastují infrastrukturu jako komunikace, chodníky, autobusové zastávky, veřejnou zeleň i parkoviště. „Obci i soukromým vlastníkům vzniknou obrovské škody. Žádáme tedy přinejmenším o stejnou kompenzaci jako v případě Nových Heřmínov,“ napsala starostka Sýkorová Povodí Odry a rovněž o těchto požadavcích osobně informovala ministra zemědělství Jiřího Milka při jeho nedávné návštěvě Zátoru.

Zátor už má řadu námětů, do čeho investovat a jak díky státním kompenzacím realizovat projekty, které si tato malá obec s omezeným rozpočtem dnes nemůže dovolit. Povodí Odry už vyšlo Zátoru nadstandardně vstříc při výkupu pozemků na přeložku silnice do Heřminov. Jde o to, že pozemky pro stavbu přehrad stát vykupuje za podstatně vyšší ceny než pozemky na dopravní stavby. V případě Zátoru ale stát udělal výjimku. Umožnil Povodí Odry, aby vykupovalo pozemky na silnici za stejnou cenu jako na přehradu.

„Ředitelství silnic a dálnic ŘSD podle zákona nikdy nebude schopno nabídnout lidem za jejich pozemky takové ceny jako my. Díky vládnímu usnesení můžeme v Zátoru a v Heřminovech nabídnout stejné podmínky, aby byla zachována rovnost vůči všem. Dokážete si představit, jak by katastrální hranice fungovala mezi přehradou a přeložkou silnice? Bylo by to jako jdu na sever za 400 korun, a jdu na jih za 20 korun. To by byl totální Kocourkov. A právě proto vzniklo to vládní usnesení. Pro Českou republiku jde o něco velmi neobvyklého,“ představil toto opatření investiční ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak na setkání s občany Nových Heřminov loni v listopadu.

Vizualizace hráze přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku.
Protipovodňová opatření zhodnotili starostové