Zásadní investici v Zátoru připravují už dlouho. První ideová studie přestavby sportovního areálu vznikla už v roce 2010. Obec do projektových příprav zapojila i místní sportovce a dobrovolné hasiče, aby variabilní zařízení nabídlo zázemí pro všechny.

„V budově naleznete posilovnu, klubovnu i moderní kabiny, které budou sloužit nejen přípravce, ale i našemu fotbalovému mužstvu. Má kvalitní sociální zázemí, bufet, skladovací prostory, malé welnes a velký přístřešek pro konání venkovních akcí. Celý areál bude oplocen a zajištěn kamerovým systémem.

Prostory klubovny může využít každý, kdo bude chtít v rámci kolektivního setkávání uskutečnit nějaký svůj program. Pokud bude zájem, může v rámci posilovny pracovat i masér, rehabilitace, kosmetika, manikúra, pedikúra. Tedy služba pro občany, za kterou musejí zatím jezdit do města," popsala základní vizi starostka Zátoru Salome Sýkorová.

Počítá s tím, že kromě organizovaných zájmových skupin zde budou trávit volný čas i občané, kteří nejsou organizováni v žádném sdružení. Obec zde počítá s organizováním sportovních a kulturních akcí, jako jsou zátorské Eldorádo, turnaje, soustředění, sportovní i hasičské soutěže.

Sportovní areál s multifunkčním využitím za 22 milionů v Zátoru vybuduje stavební firma Kareta.

ZAKÁZKU ZÍSKALA KARETA

Zakázku za dvaadvacet milionů korun bez DPH vysoutěžila stavební firma Kareta. Do financování obec zapojí vlastní zdroje a zbytek pak pokryje úvěr.

„Z prodeje nemovitostí, tedy hasičské zbrojnice a pozemků podél řeky, máme 11,5 milionu korun. Dlouhodobý úvěr deset milionů korun s nízkou úrokovou sazbou jsme schopni bez problémů splácet. Přičemž zadluženost obce je minimální," popsala starostka Salome Sýkorová finanční situaci v obecním zpravodaji.

„Samozřejmě budeme usilovat o to, aby po kolaudaci sportovního areálu mohla započít rekonstrukce bývalé školní jídelny, kam plánujeme přemístit ordinaci obvodního lékaře a kde zajistíme rovněž i bezbariérovost. Přestěhujeme sem také knihovnu, na jejímž místě pak vznikne archív.

Tato rekonstrukce závisí na termínu přestěhování posilovny do víceúčelového sportovního areálu," doplnila Salome Sýkorová navazující plány.