Příští rok lze očekávat řadu změn, které mohou řádně zamíchat stavem naší ekonomiky, a tedy i očekávanými příjmy státu, krajů i měst, takže tentokrát při sestavování rozpočtu leží na zastupitelstvu velká zodpovědnost.

„Při sestavování rozpočtu jsme stáli hodně pevně na zemi, protože musíme být připraveni na nárůst cen energií i na nižší daňovou výtěžnost. Například ale veřejná podpora z krnovského rozpočtu zůstala ve stejné výši jako v roce 2011,“ uvedla starostka Alena Krušinová.

Krnovský rozpočet je sestaven jako mírně přebytkový. V navržené verzi se počítá s celkovými příjmy 375 milionů korun, celkové výdaje dosahují 369 milionů korun. Na splátky úvěrů je určena částka ve výši 6,2 milionu korun. Běžný rozpočet obsahuje výdaje, které se opakují každý rok, jako třeba peníze na provoz městského úřadu nebo příspěvkových organizací zřízených městem.

Mezi takzvané jmenovité akce v rozpočtu patří například úprava komunikací, výstavba posezení v Chomýži, oprava střechy mateřské školy na náměstí Míru nebo výsadba vzrostlých stromů. V kapitálovém rozpočtu pro rok 2012 jsou hlavně rozpracované akce jako výstavba splaškové kanalizace v Mikulášské ulici nebo rekonstrukce vodojemu v Brožíkově ulici.

Také se v něm objevuje prvních pět milionů na výstavbu tělocvičny u základní školy na Janáčkově náměstí a stejná částka určená na spoluúčast města k podaným žádostem o dotace. Zastupitelé se kromě rozpočtu budou věnovat také problematice útulku pro psy. Vysoké částky, které město vynakládá na ustájení psů v útulku ve Slezských Pavlovicích, jsou důvodem, proč budou jednat také o jiných variantách péče o opuštěné a bezprizorní psy.

Jednou z možností je výstavba a provoz vlastního městského útulku.