Protože na programu jsou hned tři témata, které výrazně ovlivní fungování města v budoucnosti, pozvali zastupitelé na pracovní jednání také veřejnost. Občané budou mít přístup k informacím, takže a rozhodování zastupitelstva bude víc transparentní.

Branné odpoledne pro děti v Leskovci nad Moravicí 14. října 1972.
SERIÁL DENÍKU: Jak jsme žili. Podívejte se na historické snímky z Leskovce

POŽADAVEK MINISTERSTVA DOPRAVY

V jaké fázi je příprava na výstavbu nových městských lázní? Jak bude fungovat doprava po dokončení obchvatu? Jaké změny přinesou protipovodňové investice? To se současně dovědí zastupitelé i občané.

Úvod schůze bude patřit budoucímu řešení silniční sítě se západním obchvatem. Ministerstvo dopravy, které o stavbě rozhoduje, totiž přišlo s požadavkem, aby se město Krnov a Moravskoslezský kraj zavázaly, že po vybudování obchvatu převezmou do svého vlastnictví úseky komunikací I. třídy, u nichž dojde ke změně dopravního významu. Zastupitelé i veřejnost by měli mít dostatek informací, co to obnáší.

Práce na obchvatu Krnova postupují rychle. Jak bude dopravní systém fungovat po jeho dokončení?Zdroj: Deník / František Kuba

NOVÉ LÁZNĚ NA NOVÉM MÍSTĚ

Dalším bodem programu jsou základní parametry a kapacita nových městských lázní, které budou současně plaveckým bazénem i aquaparkem. Ty by se měly stavět v lokalitě poblíž koupaliště.

„Materiál Radka Steinhaizla ze společnosti Relaxsolution se podrobně zabývá jednotlivými provozy aquaparku, stanovuje jejich kapacity a možnosti vzájemného uspořádání, a jednak ve studii Václava Cvička. Ta řeší především umístění stavby, napojení na dopravní a technickou vybavenost a vazby na územní plán,“ říká městský architekt Lubomír Dehner.

VÝSLEDKY SPOLUPRÁCE S POVODÍM ODRY

Pracovní schůzi zastupitelů ukončí prezentace architektonického řešení protipovodňových opatření na řece Opavě.

„Budeme prezentovat studii úprav řeky Opavy s názvem Řeka ve městě, která řeší území od soutoku řek Opavy a Opavice po ulici Na Ostrově v Kostelci. Předmětem studie je nalezení vhodného architektonického, krajinného a vodohospodářského řešení, které by více začlenilo řeku Opavu do organismu města. Studie vychází z iniciativy vedení města, navazuje na dosavadní práci komise pro architekturu a urbanismus a také na rozpracovanou dokumentaci připravovanou Povodím Odry, v rámci protipovodňových úprav,“ uzavírá projektant Tomáš Machovský.

Největší online second hand v ČR v Krnově.
Největší český internetový sekáč funguje v Krnově, hned vedle bistra U veverky