V hasičské zbrojnici na ulici Partyzánů v Krnově se ve středu 27. května uskuteční zasedání Zastupitelstva města Krnova. Kromě prodejů bytů a pozemků či postoupení pohledávek váznoucích na městských bytech zastupitelé rozhodnou, zda město odkoupí od stavebníka veřejné osvětlení, kanalizaci a chodníky u dvou polyfunkčních domů na Říčním okruhu.

Dále zastupitelstvo města bude schvalovat takzvanou cenovou mapu pozemků ve svém majetku. Nově se bude týkat všech typů pozemků, ať už je má záměr prodávat či nikoliv. Rovněž se zastupitelé budou zabývat prodejem bytových domů a schvalováním podmínek prodeje, které určí dokument Opatření obce pro prodej bytů.

„Pro nájemce městských bytů je jistě důležitý bod, který říká, že pokud nájemníci 65 procent bytů v domě nevysloví souhlas s koupí svého bytu, nebude tento dům nabídnut k prodeji. Dalším významným bodem pravidel je stanovení prodejní ceny, která by měla být taková, aby zohlednila vložené náklady na opravy domu z městského rozpočtu za posledních deset let,“ informovala starostka Renata Ramazanová.

Sportovní oddíly se dozví pravidla pro poskytnutí dotace

Rada města dále doporučuje zastupitelům ke schválení pravidla pro poskytnutí dotace na nájem krnovským sportovním oddílům pracujícím s dětmi a mládeží na území města.

„Účelem těchto pravidel je přímá podpora místních sportovních organizací pečujících o pravidelnou výchovu dětí a mládeže v oblasti výkonnostního sportu," upřesnila starostka Renata Ramazanová.

Pravidla se uplatňují pouze v objektech, kde je vlastníkem město Krnov, pronajímatelem Technické služby s. r. o. nebo základní školy zřizované městem Krnov. Dotace bude poskytována na pokrytí části nákladů spojených s nájmem sportovního zařízení sloužícího výhradně ke sportovním účelům a na služby s tímto zařízením související.

"Dotace půjde do výše maximálně osmdesáti procent z ceny upraveného nájemného a souvisejících služeb dle platného ceníku jednotlivých zařízení pro příslušný rok,“ doplnila Renata Ramazanová.