Na krnovském sportovišti se na každém kroku začíná projevovat chátrání. Možná zastupitelé už zítra najdou řešení. Spolumajitelé sportovního areálu jsou TJ Sokol a TJ Krnov, ale tito dva vlastníci nedokázali získat dotace na rekonstrukci. Město se zdráhalo výrazněji investovat do cizího majetku.

„Na stadionu denně v rámci tělesné výchovy sportují stovky žáků základních a středních škol, které za pronájem platí nemalé peníze. Připadá mi, že stadion i sokolovna jsou pro majitele zlatým dolem, kde se snaží vyrýžovat co nejvíce peněz při co nejmenších nákladech. Nevím, jaké jsou vztahy obou majitelů Sokolů a TJ Krnov, ale podle toho v jakém stavu je stadion i sokolovna, k rozumné spolupráci mezi nimi zřejmě nedochází,“ popsal své zkušenosti učitel tělesné výchovy Vladimír Walder, který v letech 1978 až 1980 osobně pomáhal v akci Z při poslední rekonstrukci krnovského stadionu. Opravy tehdy zajišťovala firma Slovšport Žilina a pomáhali jí v tom krnovští nadšenci pod vedením Václava Grusmana.

Už před několika lety Sokol a Tělovýchovná jednota nabízely městu darem část areálu lehkoatletického stadionu i s pozemky, na kterých leží, ale tehdy se zastupitelům nelíbily podmínky převodu. Domnívali se, že stadion by byl pro město danajským darem, a odmítli ho přijmout.

Zastupitelé se ve středu 11. února sejdou ke svému prvnímu letošnímu zasedání v konferenčním sále Vzdělávacího centra Slezské univerzity za cvilínským nádražím a projednají nový návrh Sokola a TJ Krnov na řešení situace.

Tomuto návrhu předcházelo několik let jednání, takže snad už vleklý problém spěje k pragmatickému rozuzlení. „Rada města doporučila zastupitelům převod schválit. Jedná se o sportoviště, které je pro město velmi důležité, ale v současné době se nachází v neutěšeném stavu. Jeho rekonstrukce nebude levnou záležitostí a bude třeba hledat finanční zdroje v různých dotačních titulech. Žádost o dotaci ale může podat jen jeden vlastník, což v případě, kdy areál vlastní dva majitelé, kteří se mezi sebou nedohodnou, bylo nemožné. Pokud město areál získá, má záměr ho rekonstruovat a využívat pro sportovní aktivity škol i veřejnosti. V současnosti již připravujeme koncepci, jak by se město mohlo co nejefektivněji starat o celý komplex sportovišť, když k fotbalovému a zimnímu stadionu přibude ještě lehkoatletický stadion a sokolovna,“ uvedla místostarostka Alena Krušinová.

Sokolové chtějí městu darovat parcelu, na níž leží polovina stadionu, a také ostatní sokolské pozemky v areálu včetně budovy sokolovny. Tato sportovní hala se dostala do učebnic architektury, protože byla postavena podle projektu věhlasného Leopolda Bauera v roce 1932. Tělovýchovná jednota Krnov také nabídla městu své pozemky a druhou polovinu stadionu.