Stávající dokument vedení města přijalo v roce 1996 a vycházel ze záměrů, které už nejsou aktuální. „Neobsahuje některé prvky dnes již vyžadované legislativou a naopak obsahuje některé nadměrné podrobnosti, proto bylo rozhodnuto o tom, že bude zpracován nový územní plán,“ sdělila Pavla Teplíčková z odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Bruntále.

Jeho příprava je časově i technicky velmi náročná a je rozdělena do několika fází. Zastupitelé projednávali připomínky ke konceptu, jenž poslouží k přípravě návrhu územního plánu. Hovořilo se například o výrobním areálu na Jesenické, kde správce konkurzní podstaty společnosti Seliko, a. s. navrhnul připustit v této lokalitě nevýrobní služby a občanské vybavení s prodejní plochou do 5000 m2.

Hrozbě výstavby dalšího obchodního domu, se ale někteří zastupitelé bránili. Varianta území pro nerušivou výrobu, výrobní služby a bydlení, jim připadala vhodnější. I tak měli někteří výhrady. „Navrhuji, aby tato plocha byla smíšená - obytná bez výroby. Máme vizi zřídit zde bulvár až k areálu Slavoje a jakákoliv výroba by to rušila,“ řekl městský zastupitel Vladimír Jedlička a pokračoval: „A pokud tam budeme v budoucnu stavět bydlení nevím, kdo a podle čeho bude rozhodovat, že to je rušivá výroba.“

Připomínky k oblasti, kde stojí fotbalový stadion, schvalovalo vedení města nadvakrát. Poprvé se na rozhodnutí neshodlo, čímž vyjádřilo, že stále neví, jak s touto částí města v budoucnu naloží. Připraveno bylo pět variant řešících tuto lokalitu. Některé připouštěly výstavbu velkoplošné prodejny nebo smíšenou plochu s bydlením, službami a občanským vybavením a nebo plochu pro tělovýchovu a sport.

„Navrhujeme, aby byl ponechán stávající stav a byla vypracována studie, jenž by řešila tuto oblast pro sport a vyžití,“ vyjádřil se zastupitel Karel Svoboda. Stavební odborníci navrhovali hledat kompromis, aby zde mohlo v budoucnu dojít k souladu mezi rekreačními a sportovními aktivitami i komerčním využitím. „Nedělejme si klec, nechejme si prostor,“ upozorňovala zastupitele Teplíčková s tím, že přílišná přísnost může v budoucnu znamenat zbytečné změny v územním plánu.

Odsouhlasena byla nakonec varianta zachování stávajícího stavu podmíněná vypracováním studie, která by měla řešit všechna sportoviště ve městě. Návrh nového územního plánu by měl být hotov v polovině příštího roku, kdy jej zastupitelé opět projednají. Pak přijde na řadu jeho schvalování.

Zuzana Pršalová