Živice se používá ve stavebnictví ve formě asfaltu nebo dehtu. Společnost Evropské distribuční centrum (EDC) nakupuje asfalt v pevném stavu, v Krnově ho roztápí a pak expeduje dál.

Problém tohoto typu podnikání spočívá v tom, že obyvatele Krnova v okolí průmyslového areálu ve Vrchlického ulici často obtěžuje silný zápach. Znemožňuje jim větrání bytů, pobyt na balkonech i odpočinek na zahradách. V minulosti se už několikrát obrátili na krnovské zastupitelstvo se svými obavami, že při roztápění asfaltu se dostávají do ovzduší také zdraví škodlivé látky.

Jejich obavy ze zdravotních následků nerozptýlilo ani ujišťování EDC, že jejich měření vyloučilo přítomnost jakýchkoliv toxických látek a že zápach z asfaltu je zdravotně nezávadný.

Město Krnov se ujalo role arbitra a v listopadu prověřilo měřením nezávislého odborníka: Zdravotní ústav Ostrava. Ten na objednávku města provedl měření obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v ovzduší. Přestože jedno z míst, kde se měřilo, leží jen čtyřicet metrů od provozovny EDC, zjištěné koncentrace byly v rozmezí, které je v podzimních a zimních měsících běžné. Nepodařilo se naměřit zátěž, která by potvrzovala obavy obyvatel.

Vzhledem k tomu, že v listopadu není zrovna vysoká poptávka po dodávkách asfaltu, místní to moc neuklidnilo.

V lednu vznikla mezi nespokojenými občany petice „Konec zpracování asfaltu v centru Krnova, chceme opravdu zdravé město Krnov", pod kterou při předání na podatelně Městského úřadu v Krnově bylo 369 jmen podepsaných občanů.

Ti chtěli nejen vyjádřit nesouhlas s činností EDC, ale také se jim nelíbí, že se k takovému záměru nemohli vyjádřit předem.

Petice upozorňuje zastupitelstvo, že Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu v Ostravě vycházel ze záměru oznamovatele EDC a.s. Krnov. Tento orgán dospěl k názoru, že s ohledem na podlimitní množství skladovaného materiálu nebude zavedeno zjišťovací řízení, ve kterém by se mohla k záměru vyjádřit také dotčená veřejnost.

„S tímto jako občané nesouhlasíme. Nejde pouze o skladování, ale tuhý bitumen je výrobním procesem změněn na tekutý asfalt. Podle obyvatel města je potřeba výrobu zařadit do jiného oddílu s tím, že chceme mít právo se k problematice vyjádřit. Dle názoru obyvatel jde totiž o chemickou výrobu a její povolení v centru města, byť v průmyslové zóně, je nepřijatelné a nebezpečné pro všechny obyvatele města. ," píše se v petici.

Na základě tohoto podnětu se budou zastupitelé zápachem znovu zabývat 8. února.