Zastupitelé Města Albrechtic se sejdou na svém jednání ve středu 25. února. V tělocvičně albrechtické školy může zasedání sledovat i veřejnost. Otázka je, zda budou mít občané co sledovat, nebo zklamaně půjdou předčasně domů jako posledně.

Hlavní téma: program rozvoje

Zastupitelé Města Albrechtic se letos sejdou k veřejnému jednání už podruhé. Hlavním bodem bude Program rozvoje města na volební období 2014 až 2018. Je v něm například vybudování cyklostezky mezi Albrechticemi a Třemešnou, která povede přes Rudíkovy.

„O cyklostezce jsme mluvili už v minulém zastupitelstvu, teď chceme realizaci přiblížit. Vybudujeme trasu z peněz z rozpočtu," řekl místostarosta Města Albrechtic Martin Špalek s tím, že peníze z dotací využijí především na kanalizaci.

Divné zasedání

Poprvé se zastupitelé sešli už v lednu. Veřejné jednání iniciovala třetina zastupitelů a starosta jim vyhověl. Iniciátoři setkání předložili návrh programu, ale podle oponentů byl neúplný. Podle nich ten, kdo předkládá program, by měl současně předložit i návrh na usnesení s komentářem.

Hlasování ukázalo, že většina zastupitelů s programem nesouhlasí.

Pokud zastupitelé neschválí program svého jednání, rázem je po všem a může se jít domů. „Sedm dní před jednáním nám ale přišla pouze pozvánka s body. Nevěděli jsme, o čem přesně budeme hovořit," ohlédl se za lednovým zasedáním místostarosta Města Albrechtic.

Zamítnutí programu se nelíbilo především třem zastupitelům za ANO 2011, kteří společně s dalšími toto veřejné jednání iniciovali.

Protože zasedání zastupitelstva skončilo nečekaně rychle, ještě tentýž den zastupitelé pokračovali pracovní poradou, ale ta už probíhala bez účasti veřejnosti. Takzvané pracovní zastupitelstvo je totiž neformální setkání, na kterém nelze hlasovat, ani přijímat jakékoliv usnesení.

Tělocvičnu, neboli jednací místnost sice opustila veřejnost, ale většina zastupitelů zůstala. Ze zastupitelů za ANO 2011 se tohoto setkání účastnil jen jeden. Starosta dal přítomným prostor diskutovat o bodech ze zamítnutého programu.

„Členové hnutí Ano Město Albrechtice se u hlasování navrhovaného programu zdrželi z prostého důvodu. Rozpočet Města Albrechtice má na straně výdajů více než 57 milionů. Zastupitelka Jaroslava Veselá (KDU-ČSL) navrhovala doplnění programu o bod Odměna zástupci odborné veřejnosti při jednání kontrolního výboru. Mimochodem odměna byla navrhovaná 500 korun pro jednoho odborníka.

Koalice neboli SNK, KSČM, Strana zelených, TOP09 a bývalý člen ODS byla proti začlenění tohoto bodu do programu. Pro mě naprosto nepochopitelné. Že by snad strach z odborného dohledu nad fungováním Městského úřadu Město Albrechtice?," komentovala tuto událost Jana Murová, albrechtická zastupitelka za ANO.

Neveřejná setkání zastupitelů fungovala ve Městě Albrechticích v letech 2006 až 2010, ale v dalším volebním období už podobných pracovních schůzí nebylo třeba.

„V zastupitelstvu teď máme přes polovinu nových členů. Mnoho nových ještě neví, jak některé věci fungují, tak aby se veřejné zasedání neprotahovalo. K diskuzi a probírání podrobnějších záležitostí využíváme právě tyto pracovní schůze zastupitelů," vysvětlil Martin Špalek.

Neveřejná jednání ale mohou ve voličích vzbudit nedůvěru, že před nimi zastupitelé něco tají. „Když budou chtít občané něco prodiskutovat, mohou přijít na veřejné zasedání zastupitelstva nebo na úřad. Vždy všem odpovíme," doplnil místostarosta.

Reakce ANO 2011 na zamítnutý program měla formu dopisu veřejnosti na facebooku. Jeho autorka, zastupitelka Jana Murová, situaci komentovala slovy: „Že může být i pracovní jednání zastupitelstva přístupno veřejnosti? To se milá „veřejnost" mýlíš. Po dotazu občanky Města Albrechtice, zda může být přítomna i pracovnímu jednání, byla veřejnost vyloučena."

Dále se zastupitelka Murová odvolává na zákon o obcích a odvozuje z něj, že i pracovní zasedání zastupitelstva by mělo být veřejné. V tom se ale pravděpodobně mýlí. Zastupitelé se mohou setkávat i mimo oficiální jednání, pouze při tom nesmí hlasovat a přijímat usnesení.

Většina déle sloužících zastupitelů i starosta Města Albrechtic Luděk Volek toto nedorozumění přičítají nezkušenosti nových kolegů. Jsou přesvědčeni, že k žádnému porušení zákona o obcích nedošlo.

Snad veřejné zasedání zastupitelstva 25. února v tělocvičně albrechtické základní školy bude plodnější a delší, než to lednové šestiminutové.