Plán rozvoje sociálních služeb Krnova na období 2009 až 2012, podklady pro návrh nového územního plánu města, úprava rozpočtu města a další postup při prodeji městských bytů. To jsou hlavní témata středečního zasedání Zastupitelstva města Krnova.

Asi nejpalčivějším problémem, který zastupitelé musí nějak uspokojivě vyřešit, je další postup při prodeji městských bytů. Bytovou politiku města Krnova na léta 2009 až 2018 zastupitelé schválili už v únoru, ale její původní podoba byla pozměněna různými úpravami. Zastupitelé od té doby pravidelně musí čelit emotivním žádostem občanů o různé dodatky a výjimky.

Vše začalo tím, že do seznamu domů určených k prodeji přímo na zasedání zastupitelé zařadili také bytové domy náměstí Hrdinů 14 a Petrovická 1 a 3. Nejspíš si neuvědomili, že tvoří jeden celek s domem na náměstí Hrdinů 13. Jeho obyvatelé nyní žádají zastupitelstvo, ať také jejich dům je určen k prodeji. Další skupinou občanů, kteří rovněž požadují prodej městských bytů do osobního vlastnictví, jsou nájemníci z domů na Soukenické ulici 23 a 25. Zde je prodej spojen s těžko řešitelnými právními problémy.

Město navazuje na první plán z roku 2007

Zastupitelé se dále budou zabývat Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb města Krnova, který byl zpracován metodou komunitního plánování. Reaguje na souhrn zjištěných potřeb občanů Krnova v oblasti sociálních služeb.

„Navazujeme na první plán sociálních služeb schválený zastupiteli v roce 2007. Rozsahem i kvalitou jej však převyšuje. Jeho účelem je pomoc občanům, kteří se ocitli v různých nepříznivých situacích. Cílem je vytvoření takových sociálních služeb, o něž bude zájem a jež lidem skutečně pomohou,“ uvedla místostarostka Alena Krušinová.

Dalším důležitým bodem jsou pokyny projektantovi pro zpracování návrhu nového územního plánu města. „Součástí Pokynů je i rozhodnutí při výběru variant. Tam, kde koncept navrhoval variantní řešení, musí zastupitelé nyní stanovit, která z variant má být zapracována do návrhu územního plánu,“ vysvětlila za pořizovatele územního plánu Iveta Laštůvková z oddělení územního plánování.

Diskutovat se bude také o Ježníku

Při prezentaci grafických částí zastupitelé již 3. června prodiskutovali všechny varianty řešení a dohodli na těch, které budou předloženy ke schválení.

„Z problémů, které byly řešeny na pracovním jednání, bude pravděpodobně na zastupitelstvu ještě diskuse k tomu, zda má být pro lokalitu Ježník zpracován regulační plán. Podle toho, jak se zastupitelé dohodnou, bude tento bod v Pokynech buď ponechán nebo vypuštěn. Zastupitelé, kteří nebyli přítomni na pracovním jednání, budou obeznámeni s návrhem na jiné vymezení zastavitelných ploch pro bydlení v lokalitě mezi ulicemi Petrovická a Hlubčická. Jedná se o novou variantu, která původně nebyla v konceptu řešení obsažena,“ upřesnila Iveta Laštůvková.