Dnešní zasedání krnovského zastupitelstva zahájí dvě prezentace. Zástupci společnosti Kofola představí záměr rozšířit firemní areál v Hlubčické ulici o sklady, což se neobejde bez změny územního plánu.

Následně architekti z architektonické kanceláře RMJM seznámí zastupitele se svou představou, jak by mohlo město naložit s objektem Prioru na krnovském náměstí v případě, že by se stalo jeho vlastníkem.

Dnes je město spoluvlastníkem Prioru společně se společností PRIOR, obchodní domy. Jednání o odkoupení spoluvlastnického podílu jednou či druhou stranou, aby měl nadále Prior jen jednoho majitele, zatím vždy skončilo ve slepé uličce.

ODMÍTLI ŘEŠIT KOFOLU V ZÁŘÍ PŘED VOLBAMI

Firma Kofola hledá nové využití areálu Za Drahou, který koupila od Slezské univerzity. Zastupitelé o něm měli jednat už před volbami, ale shodli se, že jim chybí informace. „Kofola o tom záměru mluví od začátku roku, ale my o něm v zastupitelstvu slyšíme poprvé. Navrhuji to přesunout na nové zastupitele. Tuším, že tam nastanou velké problémy,“ navrhla v září odložení tohoto tématu bývalá starostka Alena Krušinová.

Tehdejší místostarosta Michal Brunclík (ČSSD) naopak přemlouval zastupitele k okamžitému rozhodnutí s tím, že odložení záměru na nové zastupitelstvo po volbách je pouhý alibismus.

FIRMA JE DŮLEŽITÝ PARTNER MĚSTA

„Budova Slezské univerzity byla nejdřív nabídnuta městu. My jsme o takovou koupi nestáli, protože nevíme, co bychom s tím dělali. Místo nás to koupila Kofola s tím, že by se tam chtěla rozšiřovat. Pokud je Kofola vlastníkem areálu a současně důležitým partnerem pro město, nebylo by úplně efektivní jí bránit v rozvoji. Každý bod bude procházet územním rozhodnutím a stavebním povolením, díky čemuž se mohou k tomu lidé vyjadřovat a jejich právo tak nebude omezeno,“ naléhal tehdejší místostarosta Brunclík na zastupitele, aby umožnili změnit územní plán a pomohli tím areálu Za Drahou najít nové využití.

Alena Krušinová prosadila, aby se téma v zastupitelstvu neprojednávalo dřív, než přijde projekt představit zástupce Kofoly. „Dozvídáme se kusé informace náhodně a po kouscích. Nebudeme uhýbat firmám, které jsou vůči městu v pohodě. My zastupujeme občany, kterým to může zlikvidovat komfort bydlení,“ přesvědčila Krušinová zastupitele, aby své rozhodování odložili.

ROZPOČET MĚSTA

Hlavním bodem dnešního jednání zastupitelstva bude schvalování rozpočtu města Krnova na rok 2019. Jeho návrh je zveřejněn na úřední desce i na webu města.

Návrh rozpočtu nepočítá s finančně nákladnými novými investičními akcemi. V kapitálovém rozpočtu jsou zařazeny převážně ty akce, které jsou rozpracované a přecházejí z roku 2018.

„Další investiční akce budou do rozpočtu roku 2019 postupně zařazovány při úpravách rozpočtu. Děje se tak pravidelně zejména v době, kdy do rozpočtu zařazujeme zůstatky finančních prostředků na účtech města z předchozího roku, a tehdy, kdy dojde ke zvýšení příjmů, především v souvislosti se získáním případných dotací ze státního rozpočtu a Evropské unie,“ uvedl vedoucí krnovského odboru ekonomiky a financí Josef Hranec.