Jednání krnovského zastupitelstva se odehraje v hasičské zbrojnici v ulici Partyzánů ve středu 29. března od 16.30 hodin.

Hned v úvodu zasedání čeká zastupitele prezentace, jak se dařilo městské společnosti Krnovské vodovody a kanalizace KVaK v roce 2016. Bude to příležitost posoudit, jaké dopady mělo snížení počtu jednatelů KVaK ze tří na jednoho a jak si vedl ve své funkci nový jednatel KVaK Libor Staněk.

VEDENÍ MĚSTA: ZMĚNU NÁM DOPORUČIL AUDIT

„V městských firmách proběhly první audity za 20 let jejich fungování, které přinesly některá doporučení. Jedním z nich byla úvaha, zda KVaK, který je firmou se 36 zaměstnanci, mají vést tři jednatelé.

V rámci snižování nákladů jsme usoudili, že takto malá firma může mít jednatele pouze jednoho. Tím jistě ušetříme několik set tisíc korun ročně na finančním ohodnocení manažerů," zdůvodnili snížení počtu jednatelů KVaK ve společném prohlášení starostka Krnova Jana Koukolová Petrová (ANO), místostarosta Michal Brunclík (ČSSD) a místostarosta Jan Krkoška (ANO) v lednu 2016.

OPOZICE: AUDIT VÁM NIC NEDOPORUČIL

Vzhledem k tomu, že vedení radnice odmítlo zveřejnit konkrétní pasáže auditu, které doporučují snížit počet jednatelů KVaK, obrátila se opoziční zastupitelka a bývalá starostka Alena Krušinová (Krnovští patrioti) přímo na jednoho z auditorů.

Ověřila si, že auditní zpráva neobsahovala žádné doporučení ohledně počtu jednatelů. „Nedalo mi to a přímo jsem se s dotazem obrátila na inženýra Polácha, který je jedním z autorů této zprávy o hospodaření společnosti KVaK," vysvětlila Alena Krušinová.

„Ten mi jen potvrdil, že žádná doporučení neobsahuje. Z toho vyplývá, že vedení města, které v médiích a na stránkách města informovalo o auditu, který něco doporučil, tak mírně řečeno nemluví pravdu. Zpráva se počtem jednatelů vůbec nezaobírala," uvedla Alena Krušinová k auditu, na základě kterého byli tři jednatelé KVaK nahrazeni jedním.

Opoziční zastupitel Marian Przybyla (KSČM) zase došel k závěru, že snížení počtu jednatelů ze tří na jednoho avizované úspory na odměnách manažerů nepřinese. „Odvolaní jednatelé neměli žádnou jednatelskou smlouvu. Pokud taková smlouva neexistuje, tak ze zákona jde o výkon jednatelské funkce zdarma," vysvětlil Przybala, proč výměna tří neplacených jednatelů za jednoho placeného nemůže přinést úspory.

PETICE ZA VODU NEUSPĚLA

Na pochybně zdůvodněné změny ve vedení KVaKu reagovalo 3300 občanů Krnova podepsáním Petice za vodu, která vyzvala radu k odvolání předsedy dozorčí rady KVaK Jakuba Horáčka (ČSSD). Radní signatářům petice nevyhověli a Horáčka ponechali ve funkci.

Dopisem se radním ozvali také zaměstnanci KVaKu. Vadilo jim, jak byly organizační změny ve KVaKu zdůvodněné na zasedání zastupitelstva. Nelíbilo se jim například to, že místostarosta Michal Brunclík veřejně kritizoval průměrný věk zaměstnanců KVaK 52 let.

„Toto prohlášení považujeme za diskriminaci znevažující starší osoby. V naší organizaci nikdy nebyli pracovníci hodnoceni podle věku, nýbrž podle množství a kvality vykonané práce. Velmi si vážíme našeho bývalého vedení za to, že starší pracovníci nebyli kvůli věku propouštěni," stojí v dopise radním, který v březnu 2016 podepsala většina zaměstnanců KVaK.

Starostka Jana Koukolová Petrová odmítla dopis předat zastupitelům s odůvodněním, že podpisy zaměstnanců KVak jsou nečitelné.

Krnov chystá řadu investic. Městští zastupitelé je projednají na svém veřejném zasedání

Krnov se loni dařilo v oblasti příjmů, takže v rozpočtu je 190 milionů korun, které čekají na své využití. Jak s nimi město naloží, rozhodnou zastupitelé na svém dnešním zasedání, které se koná od 16.30 hodin v hasičské zbrojnici v Kostelci.

Zastupitelům bude předložena ke schválení úprava rozpočtu, která sumu rozděluje mezi investice a běžné výdaje.

„Po vyúčtování loňského roku, zapojení zůstatků na účtech města do rozpočtu a s ohledem na příznivý vývoj příjmů může město rozdělit 190,3 milionu korun. Navrhovaná březnová úprava rozpočtu města stanovuje výdaje v roce 2017 na výši 691 milionů korun," uvedl vedoucí odboru ekonomiky a financí Josef Hranec.

V úpravě rozpočtu se objevuje například rekonstrukce ulice Gorkého za 25 milionů korun, úprava křižovatky Sv. Ducha Hlubčická Soukenická Dvořákův okruh za 12 milionů korun, posílení elektrických rozvodů a zateplení bytových domů Albrechtická 156-166 za 22 milionů korun.

Přes 12 milionů korun půjde do rekonstrukcí chodníků a komunikací, 14 milionů korun do oprav školských zařízení a téměř 24 milionů korun do oprav bytových domů i nebytových prostor. Dalších 19,5 milionu korun je alokováno na odkup pozemků.

Z menších částek bude veřejnost zajímat především 300 tisíc korun na měření kvality ovzduší v souvislosti s činností firmy EDC, která obtěžuje své okolí zápachem asfaltu. Dva miliony korun jsou určené na projektovou dokumentaci rekonstrukce městských lázní, půl milionu korun na projekt rekonstrukce cvilínské rozhledny. Stejná částka je určena také na projektovou dokumentaci pro přestavbu bývalé školy v Kostelci na komunitní dům pro seniory.

Zastupitele čeká také rozdělení finanční podpory do oblastí sportu, kultury a prevence kriminality. Posoudí také žádost o dotaci Dechového orchestru mladých DOM Krnov, který se opět chystá do Číny na festival v Šanghaji.

Kromě rozpočtu čekají zastupitele také prezentace Městské policie Krnov, Policie ČR a společnosti Krnovské vodovody a kanalizace KVaK o jejich činnosti v roce 2016.