Zastupitelé v Bruntále i v Krnově projednají tento týden nejdůležitější materiál roku rozpočet města na rok 2018. Bruntál hospodaří zhruba s 430 miliony korun, Krnov s 636 miliony korun.

Města musí každý rok zaplatit běžná, opakující se vydání, jako například provoz městského úřadu nebo příspěvkových organizací zřízených městem. Pokud jde o konkrétní akce, v Krnově se počítá s úpravou křižovatky ulic Hlubčické, Soukenické a Sv. Ducha (12 milionů), v rozpočtu je zahrnuta rekonstrukce městského koupaliště (39 milionů), rekonstrukce střechy Hlavní náměstí 3 (5,5 milionu), rekonstrukce vodovodů, oprava pěší lávky nad železniční tratí u hlavního nádraží, druhá etapa výměny oken ve Střeleckém domě a řada dalších akcí.

„Další investiční akce budou do rozpočtu roku 2018 postupně zařazovány při úpravách, hlavně zařazením zůstatku na účtech města, popřípadě v návaznosti na zvyšování příjmů,“ uvedl vedoucí odboru ekonomiky a financí Městského úřadu Krnov Josef Hranec.

Zvýšení příjmů městského rozpočtu lze očekávat zejména díky získání případných dotací ze státního rozpočtu a Evropské unie. Největší investicí v Krnově bude revitalizace Karnoly. Město už získalo na tuto akci dotaci, ale finance získá až zpětně, po realizaci akce. Aby se v Karnole mohlo začít stavět, musí si město vzít úvěr.

V Bruntále patří k největším investicím, které se plánují pro příští rok, regenerace sídliště Květná II. etapa (9,5 milionů), odstranění starého a výstavba nového mostu Květná Lidická (8 milionů), školní hřiště na základních školách Školní a Cihelní, modernizace čističky odpadních vod a další.

Návrhy rozpočtů Krnova i Bruntálu jsou veřejně přístupné. V Bruntále seznámila radnice občany s návrhem rozpočtu formou obsáhlé zprávy, v Krnově přispěli k seznámení občanů s rozpočtem také opoziční zastupitelé (Krnovští patrioti), kteří zveřejnili přehlednou tabulku největších výdajů města.

Občané měli možnost návrh připomínkovat písemně. Kdo to nestihl a má nějaké návrhy na změnu, může je přednést ještě přímo na jednání zastupitelstva. To se koná v Bruntále v úterý 12. prosince ve 13 hodin v zasedací místnosti v přízemí budovy A. V Krnově zastupitelstvo zasedá ve středu 13. prosince od 16.30 hodin v hasičské zbrojnici v ulici Partyzánů.

I zastupitelé Města Albrechtic se sejdou ve středu 13. prosince na svém 32. zasedání. Hlavním bodem programu je schválení rozpočtu. V roce 2018 jsou naplánovány výdaje ve výši 85 665 833 korun. Zastupitelé dále projednají obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování některých hazardních her na území města.

Zasedání začíná v 17 hodin v klubovně tělocvičny základní školy, účast občanů je vítána.