Cílem tohoto setkání je seznámit zastupitele města s činností některých neziskových organizací, které se zabývají sociálními službami ve městě.

„Je to spíše takové neformální setkání lidí, kteří společně pracují, aby mohli zrekapitulovat tu činnost v uplynulém roce a pak spolu posedět a popovídat si a nachystat se na tu práci v roce dalším," upřesnila vedoucí odboru sociálních věcí bruntálské radnice Ivana Májková.

Poskytovatelů sociálních služeb v Bruntále je, ač je to k nevíře, několik desítek. Letos k nim přibylo několik dalších, například asistenti prevence kriminality. „Hlavní náplní asistentů kriminality je samozřejmě dbát o prevenci kriminality po celém městě Bruntále. Dříve byli asistenti pouze v sociálně vyloučené lokalitě, dnes jich máme deset po celém městě, takže zajišťujeme lepší bezpečnost občanů," vysvětlila koordinátorka bruntálských asistentů prevence kriminality Jana Černínová.

Další novou sociální službu poskytuje sdružení Aktivní senioři. „Scházíme se dvakrát týdně, vždycky v pondělí a ve středu, a hlavní naší činností je sport, zábava, no a hlavně pomoc seniorům a děláme i akce pro město," sdělila Irena Mikulková ze sdružení Aktivní senioři.

Setkání je sice neformální, ale vyřeší se na něm spousta záležitostí, na které při oficiálních příležitostech nezbývá čas nebo místo. Vedení města je proto pokládá za důležité.

„Je škoda, že ne všichni zastupitelé si našli cestu na dnešní setkání, protože zastupitelé by měli vědět, kam směřují peníze z rozpočtu, co jednotlivé neziskové organizace dělají a jak se starají o naše potřebné," posteskl si místostarosta Vladimír Jedlička.

Ladislav Olejníček